Wybrano nowego proboszcza

Informujemy naszych wiernych, że dnia 20.06.br na wyborczym Zgromadzeniu Parafialnym, prowadzonym przez ks. Biskupa Korczago, nowym proboszczem naszej Parafii został wybrany Ks. Robert Augustyn, dotychczasowy wikariusz Ks. Dra Adama Maliny.

Wybory odbyły się podczas Zgromadzenia Parafialnego w niedzielę, 20 czerwca 2021. Ks. Robert Augustyn, wikariusz parafii w Katowicach Szopienicach w drugiej turze uzyskał 83 głosy. Drugi, ks. Bogdan Wawrzeczko uzyskał 34 głosów. W pierwszej turze kandydaci uzyskali: ks. Robert Augustyn 51 głosów, ks. Łukasz Gaś 14 głosów, ks. Bogdan Wawrzeczko 34 głosów, a ks. Oskar Wild  23 głosy.

Nowy proboszcz obejmie parafię w czasie uroczystości wprowadzenia w urząd. Dotychczasowy proboszcz ks. Henryk Mach odchodzi na emeryturę. Parafia w Białej jest jedną z trzech parafii ewangelickich w Bielsku-Białej. Pozostałe to: parafia w Bielsku oraz parafia w Starym Bielsku.

Ks. Robert Augustyn ma 33 lata. Pochodzi z parafii w Wiśle Malince. Służył w parafii w Mikołajkach, a obecnie jest wikariuszem parafii w Katowicach Szopienicach.

O wprowadzeniu nowego proboszcza i pożegnaniu długoletniego proboszcza Ks. Henryka Macha, poinformujemy w późniejszym terminie.

Pamiątka poświęcenia kościoła w Białej

Zgromadzenie Parafialne

Odwołane seminarium

Wakans na stanowisku dyrektora Ewangelickiego Domu Opieki „Soar” w Bielsku

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku ogłasza wakans na stanowisku Dyrektora Ewangelickiego Domu Opieki „Soar”. Zgłoszenia kandydatów wraz z CV przyjmowane są do 15 czerwca 2021 roku w kancelarii parafii – pl. Marcina Lutra 12, 43-300 Bielsko-Biała.

Wymagania niezbędne:

– co najmniej 3-letni okres pracy w pomocy społecznej
– specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)
– nieposzlakowana opinia,
– stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy

Wymagania dodatkowe:

– spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019, poz. 1282)
– co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia
– bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących samorządu powiatowego i finansów publicznych
– doświadczenie w kierowaniu jednostką organizacyjną
– umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi
– umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych
– dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność.

Szczegółowe informacje dostępne w kancelarii parafialnej w Bielsku: tel. 33 8227471; 519048551.

  • Archiwum wydarzeń

  • Polecamy