Nabożeństwa i uroczystości w czasie Adwentu i Świąt pamiątki Narodzenia Pańskiego

W 3 niedzielę Adwentu nabożeństwo ze Spowiedzią i Kom. Św. dla seniorów – 9.00 a o 10.30 spotkanie adwentowe w salce połączone z obiadem i prezentem. Gościem spotkania będzie pani Małgorzata Rymorz, która wraz z mężem wykona wiązankę pieśni adwentowych i kolęd.

W poniedziałek dnia 18.12.br o godz.17,00 odbędzie się adwentowe spotkanie dla Rady Parafialnej, pracowników parafialnych oraz grupy studiów biblijnych i wszystkich służb parafialnych. Serdecznie zapraszamy będzie to spotkanie przy świecach z kawą ciastkiem i niespodzianką.

W czwarta niedzielę Adwentu 24.12 o godz. 9.00– Nabożeństwo połączone z gwiazdka dla dzieci i mikołajem. 

Nabożeństwo wigilijne w Białej o 16.00, natomiast w Salmopolu – o godz. 21.30: -W 1 Święta pamiątki Bożego Narodzenia o godz. 5.00 – jutrznia w Białej, a o 10.00 nabożeństwo z okazji 1 Święta Narodzenia Pańskiego. W Salmopolu o godz. 11.00, w 2 Święto Nar. Pańskiego nabożeństwo o godz.9.00, a w Salmopolu 11,00. Nabożeństwo sylwestrowe ze Spowiedzią i Komunią Świętą o 10.00.

Nieszpory ewangelickie

Reformacyjny konkurs plastyczny 2017

Konkurs odbywa się od kilku lat i jego idea jest związana z jubileuszem 500 lat Reformacji.

Celem konkursu jest przypomnienie głównych zasad Reformacji: solus Christus – tylko Jezus Chrystus, sola Scriptura – tylko Pismo Święte, sola gratia per fidem – tylko z Bożej łaski przez wiarę, solum Verbum – tylko Słowo.
W tym roku uczniowie mieli przedstawić w formie kolażu zasadę sola gratia per fidem – tylko z Bożej łaski przez wiarę. Czytaj całość »

  • Archiwum wydarzeń

  • Polecamy