Dział: Bez kategorii

Bóg szuka Ciebie!

Relacja z wycieczki do Jelki i seminarium

W Dniach od 10 czerwca br do 14.06.br odbyła się kolejna wycieczka parafialna na Słowację do miejscowości Jelka. Wyruszyliśmy tam 10 czerwca tuż po godz 7.00 w grupie liczącej najpierw 37 osób a 11 czerwca dojechał do nas ewangelista Uli Hofius z Niemiec.

Każdy z pięciu dni, jakie dane nam było spędzić razem był niepowtarzalny i szczególny. Pierwszego dnia przyjechaliśmy do Bojnic, zwiedzając po drodze ekskluzywne uzdrowisko słowackie, Rajeckie Teplice. W tym dniu chcieliśmy zwiedzić jeden z najpiękniejszych zamków słowackich ale ze względu na upał, ludzie byli tak zmęczeni, że woleli skorzystać z basenu termalnego u podnóża zamku. “Duchowa strawa” podawana w urozmaiconych formach przez naszego gościa Uliego Hofiusa, który opowiadając ciekawe historie malował piękne obrazy nawiązujące do danego tematu.

Każdego dnia odwiedzaliśmy inną miejscowość a tam korzystaliśmy z kąpieli w basenach termalnych. Po kolacji zbieraliśmy się w jadalni gdzie odbywały się seminaria, które tłumaczył Ks. proboszcz Henryk Mach. Wykłady poprzedzone były śpiewem, ciekawymi świadectwami i historiami prezentowanymi przez ks. proboszcza na telebimie. Takie połączenie gwarantuje doskonalą równowagę pomiędzy tym, co dla ciała i tym co dla ducha.

Miła, rodzinna atmosfera a także sympatyczni goście z Białorusi, i wspaniały wykładowca. I jak co roku pyszny obiad w restauracji nad malowniczym Małym Dunajem.  W imieniu uczestników wycieczki, dziękuje z całego serca, chyląc czoła przed organizatorami a Panu naszemu – Jezusowi Chrystusowi oddaję cześć i uwielbienie.

Uczestnik wycieczki

Pamiątka założenia kościoła w Białej

9 czerwca 2019 r. o godz.10.00 odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji Pamiątki Poświęcenia naszego kościoła w Białej’ kazanie z tej okazji wygłosił ks Biskup senior Stanisław Piętak z Czeskiego Cieszyna.  Nabożeństwo ubogaciły także swoimi występami: chór z Bielska, który śpiewał pod dyrekcją pani Agaty Fenger oraz nasz miejscowy chór z Białej, który wykonał jeden utwór. Chór śpiewał pod dyrekcją pana Sławomira Chmiela.

W czasie nabożeństwa wystąpił także zespół Hosanna z Goleszowa, który poprowadził śpiew i wykonał kilka swoich utworów. Słuchacze byli pod wrażeniem pięknych aranżacji i pieśni śpiewanych przez zespół i chóry.

Ks. Biskup w swoim kazaniu wspomniał, że obchodzimy dzisiaj potrójne święto: Święto pamiątki zesłania Ducha Św., powstania Kościoła chrześcijańskiego oraz pamiątkę założenia kościoła w Białej. Mówca wyraził wdzięczność Panu Bogu za pomoc i błogosławieństwo przez te wszystkie lata istnienia zboru w Białej. A w słowie z Rzym 8,35 i 36 podkreślił jak bardzo Pan nas umiłował, że był gotowy dla naszego zbawienia poświęcić swojego Syna po to, by każdy kto w Niego uwierzy nie zginął ale miał żywot wieczny. Miłość Boża jest trwała i nikt oraz nic nie może nas odłączyć od twej miłości. My jako ludzie wierzący mamy trwać w Panu. Bóg oczekuje od człowieka nowego życia i wewnętrznej przemiany.Po nabożeństwie parafianie mieli okazję razem porozmawiać przy ciasteczku i kawie przed kościołem gdzie były ustawione stoły i krzesła.

Pan Bóg podarował nam piękną, słoneczną pogodę. To była piękna i błogosławiona uroczystość naszego zboru.

uczestniczka nab.

Egzamin Konfirmacyjny i Konfirmacja w Białej

Informujemy, że dnia 19.05.2019 r.  w niedzielę Cantate odbędzie się nabożeństwo połączone z egzaminem konfirmantów. W tym roku do Konfirmacji w Białej przystąpi 6 Konfirmantów.

Wszystkich Parafian serdecznie zapraszamy na to piękne nabożeństwo.

Natomiast uroczysta konfirmacja odbędzie się w niedzielę Rogate dnia 26.05.2019 r.o godz.10:00. Wszystkich  serdecznie zapraszamy na tę podniosłą uroczystość, prosząc o modlitwy za naszych tegorocznych konfirmantów.

Wycieczka i seminarium dla Motocyklistów: Słowacja-Węgry

W dniach od 01.05 – 04.05.2019 r. odbędzie się wyjazd motocyklistów na Słowację i Węgry”, połączony z wieczornymi Studiami Biblijnymi w Jelce.

Wyjazd z boiska parafialnego w środę o godz. 7.00. Na Program wycieczki składają się poranne rozmyślania biblijne, spływ kajakowy rzeką Mały Dunaj, zwiedzania na motocyklach ciekawych miejsc na Węgrzech i Słowacji. Kąpiel w termach Dunajskiej Stredy, Sladkowiczowa i Mosovan Magarovar – śpiew i dyskusyjne studia biblijne, które prowadził będzie Ks. prob. Henryk Mach z Białej.

Serdecznie zapraszamy i czekamy na was! Zapisy wraz z zaliczką w wysokości 50 zł do dnia 29.04.2019 r. Na motocyklistów czeka niespodzianka.

  • Archiwum wydarzeń

  • Polecamy