Dział: Bez kategorii

Apel „Ostatni zryw”

Publikujemy apel zwierzchnika diecezji cieszyńskiej bp. Adriana Korczago, administratora parafii ewangelickiej w Wiśle-Malince, dotyczący budowy centrum parafialnego.

Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie!

Jak zapewne wiecie, w parafii ewangelickiej w Wiśle-Malince trwa budowa Centrum Parafialnego wraz z nowym kościołem. Obecnie znajdujemy się na ostatnim odcinku prac budowlanych. Jednakże do ich zakończenia brakuje nam jeszcze niezbędnych finansów. Zwracam się zatem do wszystkich, którzy chcieliby przyłączyć się do dzieła zakończenia budowy – nie tylko jako obecnie administrujący parafią w Wiśle-Malince, ale także jako zwierzchnik diecezji. Liczy się każda złotówka.

Zachęcam do obejrzenia załączonego filmu „Ostatni zryw”. Pamiętaj – i Ty możesz w tym zrywie uczestniczyć. Za każdy złożony dar serdecznie dziękuję.

bp Adrian Korczago

Numer konta bankowego:

PKO BP SA 57 1020 1390 0000 6702 0472 5604
Tytuł wpłaty: Ofiara na cele kultu religijnego (Budowa Centrum Parafialnego)
KOD BIC (Swift): BPKOPLPW
IBAN: PL 57 1020 1390 0000 6702 0472 5604

Szczegóły: https://budujemy.malinka.org.pl

Bóg szuka Ciebie!

Relacja z wycieczki do Jelki i seminarium

W Dniach od 10 czerwca br do 14.06.br odbyła się kolejna wycieczka parafialna na Słowację do miejscowości Jelka. Wyruszyliśmy tam 10 czerwca tuż po godz 7.00 w grupie liczącej najpierw 37 osób a 11 czerwca dojechał do nas ewangelista Uli Hofius z Niemiec.

Każdy z pięciu dni, jakie dane nam było spędzić razem był niepowtarzalny i szczególny. Pierwszego dnia przyjechaliśmy do Bojnic, zwiedzając po drodze ekskluzywne uzdrowisko słowackie, Rajeckie Teplice. W tym dniu chcieliśmy zwiedzić jeden z najpiękniejszych zamków słowackich ale ze względu na upał, ludzie byli tak zmęczeni, że woleli skorzystać z basenu termalnego u podnóża zamku. “Duchowa strawa” podawana w urozmaiconych formach przez naszego gościa Uliego Hofiusa, który opowiadając ciekawe historie malował piękne obrazy nawiązujące do danego tematu.

Każdego dnia odwiedzaliśmy inną miejscowość a tam korzystaliśmy z kąpieli w basenach termalnych. Po kolacji zbieraliśmy się w jadalni gdzie odbywały się seminaria, które tłumaczył Ks. proboszcz Henryk Mach. Wykłady poprzedzone były śpiewem, ciekawymi świadectwami i historiami prezentowanymi przez ks. proboszcza na telebimie. Takie połączenie gwarantuje doskonalą równowagę pomiędzy tym, co dla ciała i tym co dla ducha.

Miła, rodzinna atmosfera a także sympatyczni goście z Białorusi, i wspaniały wykładowca. I jak co roku pyszny obiad w restauracji nad malowniczym Małym Dunajem.  W imieniu uczestników wycieczki, dziękuje z całego serca, chyląc czoła przed organizatorami a Panu naszemu – Jezusowi Chrystusowi oddaję cześć i uwielbienie.

Uczestnik wycieczki

Pamiątka założenia kościoła w Białej

9 czerwca 2019 r. o godz.10.00 odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji Pamiątki Poświęcenia naszego kościoła w Białej’ kazanie z tej okazji wygłosił ks Biskup senior Stanisław Piętak z Czeskiego Cieszyna.  Nabożeństwo ubogaciły także swoimi występami: chór z Bielska, który śpiewał pod dyrekcją pani Agaty Fenger oraz nasz miejscowy chór z Białej, który wykonał jeden utwór. Chór śpiewał pod dyrekcją pana Sławomira Chmiela.

W czasie nabożeństwa wystąpił także zespół Hosanna z Goleszowa, który poprowadził śpiew i wykonał kilka swoich utworów. Słuchacze byli pod wrażeniem pięknych aranżacji i pieśni śpiewanych przez zespół i chóry.

Ks. Biskup w swoim kazaniu wspomniał, że obchodzimy dzisiaj potrójne święto: Święto pamiątki zesłania Ducha Św., powstania Kościoła chrześcijańskiego oraz pamiątkę założenia kościoła w Białej. Mówca wyraził wdzięczność Panu Bogu za pomoc i błogosławieństwo przez te wszystkie lata istnienia zboru w Białej. A w słowie z Rzym 8,35 i 36 podkreślił jak bardzo Pan nas umiłował, że był gotowy dla naszego zbawienia poświęcić swojego Syna po to, by każdy kto w Niego uwierzy nie zginął ale miał żywot wieczny. Miłość Boża jest trwała i nikt oraz nic nie może nas odłączyć od twej miłości. My jako ludzie wierzący mamy trwać w Panu. Bóg oczekuje od człowieka nowego życia i wewnętrznej przemiany.Po nabożeństwie parafianie mieli okazję razem porozmawiać przy ciasteczku i kawie przed kościołem gdzie były ustawione stoły i krzesła.

Pan Bóg podarował nam piękną, słoneczną pogodę. To była piękna i błogosławiona uroczystość naszego zboru.

uczestniczka nab.

Egzamin Konfirmacyjny i Konfirmacja w Białej

Informujemy, że dnia 19.05.2019 r.  w niedzielę Cantate odbędzie się nabożeństwo połączone z egzaminem konfirmantów. W tym roku do Konfirmacji w Białej przystąpi 6 Konfirmantów.

Wszystkich Parafian serdecznie zapraszamy na to piękne nabożeństwo.

Natomiast uroczysta konfirmacja odbędzie się w niedzielę Rogate dnia 26.05.2019 r.o godz.10:00. Wszystkich  serdecznie zapraszamy na tę podniosłą uroczystość, prosząc o modlitwy za naszych tegorocznych konfirmantów.

  • Archiwum wydarzeń

  • Polecamy