Dział: Kazania

„Nadzieja dla Ciebie” – kazanie ks. Henryk Mach

Parafia EA Drogomyśl – Nabożeństwo 26 lipca 2020 – kazanie: ks. H. Mach

Nabożeństwo w Wiśle Malince 07.06 – kazanie ks. Mach

Bez przeszkód…

Jakie to szczególne, że znów jesteście razem w Kościele w dniu Pięćdziesiątnicy! Większość kościołów była pusta przez prawie trzy miesiące; budynki bez ludzi … Ale kościół Jezusa Chrystusa nie jest budynkiem, jest żywym Ciałem. Na całym świecie Ciało Chrystusa żyje, rośnie w Duchu, w liczbie i pełni! Staliśmy się także bardziej kreatywni w rozpowszechnianiu dobrych wiadomości, zwłaszcza teraz przez Internet. Ściany kościoła zniknęły jeszcze bardziej i razem budujemy jedność w Jezusie. Bramy piekielne nie mogą przytłoczyć Kościoła, bez względu na sytuację (Mt 16, 18). Istnieje wiele pozytywnych zmian w tym sezonie, jeśli jesteś tego świadomy. Powinniśmy jednak szczerze powiedzieć, że kryzys miał / ma intensywne konsekwencje dla nas wszystkich. To dotyka Jezusa, przez co przeszedłeś lub przez co teraz przechodzisz, osobiście lub jako rodzina. Jezus widzi cię w tłumie ludzi i wewnętrznie lituje się nad tobą i twoją sytuacją (Mateusza 9: 36a). Paweł mówi: „O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!” (Filipian 4: 6). Co za wyzwanie! Ale ważna rada, którą możemy ćwiczyć każdego dnia. Czytaj całość »

Jer,31,31-34 Nowe Przymierze

Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. (32) Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem – mówi Pan – (33) lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (34) I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich – mówi Pan – odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.   Czytaj całość »

  • Archiwum wydarzeń

  • Polecamy