Dział: Wydarzenia parafialne

Nabożeństwo w Niedzielę Izraela

W niedzielę dnia 04.sierpnia.br świętowaliśmy uroczyście w naszym kościele niedzielę Izraela. Na nasze nabożeństwo zaprosiliśmy przewodniczącego międzywyznaniowego stowarzyszenia służby „Szalom” Romana Gawła. Brat Roman przybył do nas wraz z małżonką.

Po uroczystym powitaniu gości i zboru przez proboszcza, odbyła się krótka prezentacja na temat Izraela.

A po pieśni i liturgii wstępnej Ks. proboszcz wraz z gościem i zborem zaśpiewali dobrze znaną pieśń w języku hebrajskim” Hevenu Szalom Allechem” co znaczy: niesiemy pokój wam wszystkim. Po czym słowem Bożym opartym o Ew. Św. Jana 3,16 usłużył nasz gość Roman Gaweł i podzielił się bardzo ciekawym wykładem na temat: „Dlaczego Izrael?” mówiącym o tym dlaczego mamy się modlić o Izrael i błogosławić temu narodowi.

Po wykładzie, Ks. proboszcz Henryk Mach, podziękował gościowi za piękny wykład i zachęcił wszystkich do modlitwy o naród wybrany gdyż jest on naszym starszym bratem. I tak jak mówi nasz zbawiciel zbawienie pochodzi od żydów. Nabożeństwo zakończyło się modlitwą za Izrael i błogosławieństwem

Serdecznie dziękujemy przewodniczącemu stowarzyszenia „Szalom” Romanowi Gawłowi za bardzo ciekawy wykład oraz upiększenie i ubogacenie tego nabożeństwa w niedzielę Izraela a także za podarowane zborowi książki Michaela Yarona zat. Radość za popiół” na temat Izraela

uczestnik nabożeństwa

Konfirmacja 2019

Dnia 26 maja odbyła się w naszym kościele w Białej przepiękna uroczystość.  W tym dniu do konfirmacji przystąpiło 6 konfirmantów, 3 dziewczyny i 3 chłopców. Konfirmowano. A oto nasi konfirmanci: od lewej na zdjęciu: Jonatan Zwardoń, Mateusz Ficek, Radosław Waluś, Martyna Drajewicz, Julia Tobias i Emilia Bathelt.  Konfirmacja była bardzo uroczysta. Na wstępie po przywitaniu konfirmantów i zboru przez kuratora pana Tomasza Żurawskiego, zaśpiewał nasz miejscowy chór pod dyrekcją pana Sławomira Chmiela. Chór zaśpiewał piękną pieśń zat. „Zbawco prowadź, która była życzeniem dla konfirmantów, by sam nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus ich prowadził.

W czasie Aktu Konfirmacyjnego przemówienie i kazanie wygłosił na tekst przypadający na niedzielę Rogate Ks. prob. Henryk Mach, który skierował ciepłe słowa do naszych konfirmantów apelując oto, aby przyszli do Jezus i czerpali wodę żywą. W każdej sytuacji życiowej mają możliwość wzywania Pana Boga w modlitwie a On nas do tego gorąco zachęca. Proboszcz życzył im i apelował, aby wytrwali w miłości do Pana i Jego kościoła.

Życzył także, aby Duch Św. ich prowadził i obdarzał darami, które będą służyły zborowi.

W tym roku wiersze konfirmacyjne mówili: Julia Tobias, Radek Waluś i Martynka Drajewicz, a pozostali czytali także teksty biblijne w czasie liturgii komunijnej. Całe nabożeństwo było bardzo dynamiczne, zrezygnowano z ofiary przy ołtarzu. Radni przeszli z koszykami, co zaoszczędziło 10 min. tak, iż nabożeństwo trwało zaledwie 1, 45 godz. i było bardzo piękne i ciekawe. ” Jako parafianie z Białej i rodzice modlimy się o konfirmantów, stwierdziła mama konfirmantki Ewelina Drajewicz, aby mogli żyć, na co dzień z Panem i mieć z Nim  ścisłą relację. Niech Pan obdarzy ich szczerą miłością do kościoła by mogli służyć Panu i nie wstydzić się Jego Ewangelii w tych miejscach gdzie ich Pan postawi.” Tak my wszyscy modlimy się by oni widzieli wokół siebie i w kościele otwarte drzwi dla Ewangelii i mogli zwiastować Jego słowo w swoich środowiskach i być miłą wonnością dla Boga. Niech Pan prowadzi ich pod słowo i pozwoli wypełnić to konfirmacyjne ślubowanie miłości i wierności do Pana i Jego Kościoła, tego im życzymy.

Uczestnik nabożeństwa

Dzień Dziecka w parafii

W tym roku z okazji Dnia Dziecka dzieci z naszej parafii wraz z opiekunami szkółki niedzielnej pojechały na dwudniową wycieczkę do Salmopola. Na miejscu bardzo serdecznie ugościł nas ksiądz Byrt wraz z małżonką. Po obiedzie poszliśmy w góry. Wyjechaliśmy kolejką gondolową na Halę Skrzeczeńską, gdzie czekała na dzieci niespodzianka – lody z okazji Dnia Dziecka. Następnie udaliśmy się na Małe Skrzyczne, skąd szczytami szliśmy w stronę Malinowskiej Skały. Tam zrobiliśmy dłuższy odpoczynek połączony z podziwianiem cudownych widoków. Następnie udaliśmy się w dalszą drogę do Salmopola przez Solisko , gdzie czekała na dzieci kolejna niespodzianka. Każdy z dzielnych uczestników otrzymał od ks. Byrta balon dmuchany helem. Zamiast kolacji było ognisko z pieczonymi kiełbaskami, a wieczorem wysłuchaliśmy historii misyjnej, której bohaterem był Eric Liddell.  

Niedziela rozpoczęła się zabawami na świeżym powietrzu na parafialnym placu zabaw. Następnie podczas nabożeństwa dzieci zaśpiewały dwie piosenki i udały się na szkółkę w dwóch grupach wiekowych. Po obiedzie wyszliśmy na pieszą wycieczkę na Biały Krzyż, a po powrocie na dzieci czekali już rodzice. Był to bardzo wartościowy czas dla wszystkich uczestników. Pan Bóg nam wspaniale błogosławił dając bardzo ładną pogodę oraz czuwając nad bezpieczeństwem . Serdeczne podziękowania składamy również naszemu sponsorowi, dzięki któremu mogliśmy opłacić część atrakcji.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Pamiątka poświęcenia kościoła w Białej

  • Archiwum wydarzeń

  • Polecamy