Rekolekcje 2018

W Wielkim Tygodniu, od 26 do 28 marca 2018 r. odbyły się w naszej parafii rekolekcje pasyjne dla uczniów.

Głównym tematem było polecenie – Znajdź źródło.  Omawialiśmy w trakcie trzydniowych rekolekcji biblijne hasło 2018 roku: „Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia”. Obj 21,6

Codziennie wszyscy poznawaliśmy:
DOM – Bóg jest źródłem radości z przebaczenia. Bóg daje wierzącym siłę do wybaczenia i do przyznania się do grzechu, siłę do poproszenia o wybaczenie. Historia o Jakubie i Ezawie.
KOŚCIÓŁ – Bóg jest źródłem radości z Bożej rodziny. Bóg dał wierzącym duchowe dary, żeby usługiwać innym ludziom w kościele. Potrzebujemy się nawzajem, potrzebujemy usługiwania innych, a oni potrzebują nas. Historia Tabity.
SZKOŁĘ – Bóg jest źródłem radości z posłuszeństwa Jego Słowu. Bóg dał wierzącym moc do zwycięskiego życia dlatego, że jesteśmy otoczeni fałszywymi modami, trendami i naukami. Możemy wytrwać w wierze i być świadectwem dla innych, bo Bóg daje nam siłę poprzez społeczność z Nim i innymi wierzącymi, w modlitwie i wspólnym rozważaniu Słowa Bożego. Historia o Danielu i próbie jedzenia.

diakon Ewa Below

« Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość »

Skomentuj

  • Archiwum wydarzeń

  • Polecamy