Jubileusz proboszcza Ks. Henryka Macha i Proboszcz Pom. Ks. Jana Byrta

W niedzielę dnia 22 lipca br miała miejsce w naszym kościele w Białej
niecodzienna podwójna uroczystość, którą przygotowali Radni naszej Parafii.

Ks. prob.Henryk Mach, który w styczniu obchodził uroczystość 35 lecia
ordynacji w tą niedzielę obchodził 30 lecie pracy duszpasterskiej w
naszej Parafii w Białej.

Natomiast Ks. Jan Byrt proboszcz pomocniczy obchodził 30 lecie
ordynacji. Jego jubileusz obchodziliśmy w Salmopolu dnia 08 lipca br a
teraz wraz z proboszczem w czasie nabożeństwa w Białej.

Po preludium organowym do jubilatów przemówił Kurator Parafii pan Tomasz
Żurawski, przedstawiając zborowi poszczególne etapy pracy w Kościele Ks.
proboszcza Henryka Macha, który dnia 18 lipca 1988 r. został wybrany na
Zgromadzeniu Parafialnym, proboszczem naszej Parafii. Do tego czasu po
ukończeniu studiów pracował jako praktykant w Miechowicach, potem po
ordynacji w Oleśnie był wikariuszem diecezjalnym z siedzibą w Lasowicach
Wielkich. Od 1983 roku do 1988 roku Ks. Henryk pracował jako wikariusz w
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu a mieszkał w Ustroniu
Polanie. Od 1988 roku wiernie pełni błogosławioną służbę w naszej
Parafii w Białej będąc także kapelanem szpitala onkologicznego i
hospicjum. Funkcje te pełni jako wolontariusz. Proboszcz aktywnie działa
na polu ewangelizacji i misji naszego kościoła. Od wielu lat pracuje
także z motocyklistami organizując wyjazdy do Szwajcarii, Rumuni,
Słowacji i na Węgry.

Kurator podziękował proboszczowi za jego długoletnią pracę i całokształt
służby w Kościele i za dobrą współpracę z Radą Parafialną.

Wyraził także podziękowanie Ks. Janowi Byrtowi, który obchodził
jubileusz 30 lecia ordynacji. Ks. Jan Byrt urodził się dnia 01
października 1961 roku w Wiśle po ukończeniu studiów teologicznych w
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany
przez Ks. Biskupa Janusza Narzyńskiego dnia 03 lipca 1988 roku. Ks. Jan
był na początku wikariuszem Ks. Biskupa Jana Szarka a potem Ks. prob.
Henryka Macha po czym został wybrany przez Zgromadzenie Parafialne na
stanowisko proboszcza pomocniczego. Ks. Jan Byrt mieszka od początku
swojej służby w Salmopolu i tam prowadzi Dom Gościnny naszego zboru w
Białej.

Po przemówieniu Kuratora pana Tomasza Żurawskiego jubilatom odśpiewano
pieśń „Za rękę weź mnie Panie” a przewodnicząca komisji gospodarczej
naszej Parafii pani Brygida Pańko wraz z kuratorem złożyli życzenia
jubilatom wręczając bukiet kwiatów.

W dalszej części nabożeństwa Ks. prob Henryk Mach podziękował w imieniu
swoim i Ks. Jana za miłe życzenia i pamięć a także za współpracę z Radą
Parafialną i wszystkimi służbami w Parafii. Po liturgii, którą odprawili
obydwaj proboszczowie, ks. Jan Byrt proboszcz pomocniczy wygłosił
kazanie na wyznaczony na tę niedzielę tekst z 1 Kor. 6,9-20. a Ks.
Henryk w liturgii końcowej w modlitwie podziękował za te wszystkie lata
służby w naszej Parafii i za obfitość i Bożej łaski.

Po błogosławieństwie udzielonym przez proboszcza uroczyste nabożeństwo
zakończono pieśnią:” Pod twą obronę Ojcze na niebie”

Uczestniczka nabożeństwa

« Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość »

Skomentuj

  • Archiwum wydarzeń

  • Polecamy