Shalom

Prawie 400 razy czytamy w Biblii: nie bój się, nie lękaj! Prawdopodobnie dlatego, że Bóg Ojciec wie jak szybko my ludzie ulegamy lękom i zastraszeniu. Dawid mówi w Psalmie 27:1 „Pan moim światłem i moim zbawieniem Kogo mam się bać?”W psalmie 46: 2-4 jest napisane: “Bóg naszym schronieniem, źródłem naszej siły,zawsze dostępną pomocą w trudnościach. Dlatego niestraszne nam trzęsienia ziemi ani ruchy gór na dnie potężnych mórz. Niech sobie szumią, niech pienią się ich wody góry przecież drżą, gdy On okaże moc.”
Żyjemy w czasach szczególnych i intensywnych. Bóg potrząsa Izraelem i wszystkimi krajami. Jest coraz mniej i mniej miejsca, żeby żyć w cieniu. Ciemność robi się coraz ciemniejsza, a światłość robi się coraz jaśniejsza. Jest to czas w którym widać wyraźnie jak głęboko nasze duchowe korzenie są zasadzone w ziemi, jak drzewo w wodzie. Czytamy o tym drzewie w psalmie 1. To jest także czas łaski! Bóg przygotowuje nas na przyjście swojego syna Jezusa! On potrząsa nami jak zazwyczaj się dzieje w ciężkich chwilach. W tym samym czasie On przebudza nas pocałunkiem Swojej miłości. Czytamy na ten temat w Pieśniach nad Pieśniami 1:2 “Pocałuj mnie mocno i namiętnie. Och, twoje pieszczoty są lepsze niż wino.” Te słowa mówią o miłości Jezusa.
W Psalmie 2:12 w hebrajskim oryginalnym tekście możemy przeczytać poważne wezwanie: “Pocałuj syna.” Jezus jest idealną miłością, jak czytamy w 1 liście Jana 4:18 a; „W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości.” Jego miłość jest również sprawiedliwa. Świat jest pod zaklęciem korona wirusa. Czy Ty również zauważyłeś, że jeden wirus obrócił do góry nogami cały świat i zamknął wszystkie systemy? Jeden wirus ma taki wpływ na świat i na nasze życie. To naprawdę daje do myślenia..Jezus przepowiedział te trudności ( jak choroby zakaźne) w Jego końcowym przemówieniu (Mateusz 24, Marek 13, Łukasz 17 i 21). On powiedział do Izraela i także do Nas: “Gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie.” (Łukasz 21:28). To co się teraz dzieje na świecie to bardzo mały skurcz. Bóg wie, kiedy będzie przerwa na oddech, a kiedy nadejdzie kolejny skurcz. Im szybciej skurcze będą po sobie się pojawiać, tym bliżej będziemy narodzenia się Bożego Królestwa.; nadejścia królestwa pokoju, sprawiedliwości z Jeruzalem. (Izajasz 2:2-5, Objawienie Świętego Jana 20:1-6). Mamy nadzieję, ponieważ Bóg ma plan i On ma wszystko pod kontrolą. On króluje, także w ciężkich czasach!
Co jest ważne?
 Czy jesteś pogodzony z Bogiem Ojcem przez Jezusa? Czy poddałeś się Mu i żałowałeś za swoje grzechy? Jest łaska dla Ciebie! Łaska to dar, który możesz przyjąć i zaakceptować. Kiedy zaakceptujesz Jezusa jako Twojego Pana i zbawce, narodzisz się na nowo, (Jan 3:1-8) będziesz oczyszczony, usprawiedliwiony i uświęcony. (1 List do Koryntian 6:11). Nie musisz się martwić, że to stracisz, to niemożliwe. Jesteś zespolony z Duchem Świętym przez krew Jezusa. Nikt nie może odebrać Ci tożsamości, którą masz w Jezusie.
 Nie ma nic ważniejszego niż krew Jezusa! Jego krew jest na futrynie twojego serca i twojej rodziny, możesz żyć w pokoju i oczekiwaniu. Módl się przez krew Jezusa o ludzi, którzy Go jeszcze nie znają. Módl się przez krew Jezusa nad Polską, nad swoją rodziną. Módl się przez krew Jezusa nad sytuacjami, miejscami i decyzjami. Rób to, bądź aktywny, otwórz swoje usta. Doświadczysz rezultatów tego.
 Czy masz biblię w domu w zrozumiałym dla Ciebie języku? Czytaj biblię i pytaj się Ducha Świętego żeby wyjaśnił Ci co czytasz. Zastosuj w swoim życiu co Bóg Tobie pokazał. Zrób coś z tym!
 Módl się. Modlitwa to rozmowa z Bogiem i słuchanie co On do Ciebie mówi. Bóg jest mówiącym Bogiem! Nie pozwól, żeby modlitwa była obowiązkiem, powinnością. To konwersacja i relacja pomiędzy kochankami. To jest również konwersacja pomiędzy Ojcem i Jego dzieckiem. Bądź sobą, przyjdź do Niego taki jaki jesteś. Bóg Cię pragnie i Cię kocha! Bardziej niż ktokolwiek jest w stanie Cię pokochać. Jeśli to odkryjesz cała nuda zniknie. Modle się o to, żebyś doświadczał głębokiego i wyjątkowego uścisku od Niego w nadchodzących dniach i tygodniach.
 Potrzebujemy oliwy w naszych lampach. Oliwy Ducha świętego.On żyje w Tobie i nie lubi być ignorowanym. Tak, możesz również rozmawiać z Duchem Świętym, On jest Bożą osobą.
 Szukaj społeczności i komunii z innymi wierzącymi. Módlcie się razem i dzielcie się swoimi sercami, zdejmijcie maski i bądźcie czyści, transparentni i prawdziwi.
 Dziel się ewangelią z innymi ludźmi, przynieś im dobra nowinę póki jeszcze możesz! To możesz zrobić różnymi sposobami. Zrób to nie z obowiązku, powinności, ale dlatego, że twoje serce jest tym przepełnione. Dziel się tym co otrzymałeś, świat pragnie i domaga się tego!
 Wesel się cały czas! To jest silne lekarstwo dla twojego ciała i duszy.
 Pamiętaj, że Bóg króluje, ale także cierpi z powodu Jego obietnicy i umowy. Jego miłość kosztowała go WSZYSTKO! Bóg ma uczucia! Pozwól Mu podejść bliżej i nie odwracaj swojego wzroku, kiedy Jego spojrzenie jest na Tobie. To są Jego oczy pełne miłości, które zapraszają Cię do powrotu do domu.
 Nie martw się! Bezwzględnie jakim jest to wyzwaniem. Nie przedłużysz swojego życia zamartwianiem się. Możesz lepiej wykorzystać tą energię na inne rzeczy.
 Módl się za Izrael! Bóg mówi do Abrahama, ktokolwiek Cię błogosławi będzie pobłogosławiony (1 księga Mojżeszowa 12:3).
Przeczytaj też list do Rzymian rozdział 9 do 11! Paweł dzieli się w nich bożym planem z Izraelem i wszystkimi narodami.
 Odpuść co ma być odpuszczone. Kiedy odpuszczasz, możesz otrzymać coś nowego. Ci co wybaczają będą uwolnieni, tak powiedział Jezus.
 Kochaj i wybaczaj ludziom, którzy Cię zranili. Bóg wie. Wybacz.
 Czy już słyszysz weselne dzwony? Wesele Jezusa nadchodzi. Niema nikogo, kto tak długo czeka jak Jezus. Pomyśl przez co On przechodzi i jak to jest dla Niego tak czekać. On czeka na pełnie kościoła ze wszystkich narodów, On czeka na pełnie Izraela (List do Rzymian 11:12,25). Jezus ujawni się swoim żydowskim braciom i siostrom, jak Józef ujawnił się swoim braciom (Zachariasz 12:9-14 i 13 rozdział, 1 księga Mojżeszowa 45). Jezus przyjdzie po swój kościół. To się stanie w mgnieniu oka. Jezus czeka na swoją pannę młodą, On czeka, żeby być upragnionym. To nie jest tania miłość, ale miłość, która kosztowała Go wszystko! Pomyśl również o miłości Ojca. On oddał swojego syna na odkupienie Ciebie! Czy pragniesz Jego syna, powrotu Jezusa? Powiedz to Jemu, Jemu to się spodoba! Bądź gotowy. Bądź w gotowości.
 Wiedz, że światło i miłość Jezusa jest silniejsza niż najgłębsza ciemność, także w Twoim życiu.
 Raduj się i ciesz, ponieważ najlepsze dopiero przed Tobą!
Modle się, aby pokój Boży, który przekracza wszelkie zrozumienie (shalom) strzeże i ochrania wszystkie Twoje myśli w Jezusie Chrystusie (List do Filipian 4:7).
Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, niech Pan was błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swoje nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem (4 księga Mojżeszowa 6:24-26).
Pełne miłości pozdrowienia, Irma Torn (z Holandii)

« Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość »

Skomentuj

  • Archiwum wydarzeń

  • Polecamy