Jer,31,31-34 Nowe Przymierze

Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. (32) Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem – mówi Pan – (33) lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (34) I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich – mówi Pan – odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.  

Mężczyzna w średnim wieku budząc się z przepicia widzi jak jego żona pakuje walizki i zamierza się wyprowadzić wraz z córkami z domu. „To już koniec naszego małżeństwa ja wyjeżdżam nie mogę tego już dłużej wytrzymać, ty ciągle przychodzisz do domu pijany.” Zaskoczony mąż klęka na kolana i mówi: „Ewa nie odchodź proszę, ja wiem, że nieraz cię zawiodłem nieraz zerwałem nasze małżeńskie przymierze, kiedy byłem pijany, ale ja tylko ciebie kocham i nie mogę bez ciebie żyć. Obiecuje ci, że od dzisiaj rozpoczynam zupełnie nowe życie. Ona widząc jego skruchę po raz kolejny zlitowała się nad nim i dała mu kolejną szansę. Wytrzymał tydzień a potem znowu się zdarzyło, że przyszedł podpity do domu. Minęło jeszcze kilka dni, a już nie był w stanie przyjść o własnych siłach. Ona tego miała już serdecznie dosyć, ale w tym czasie było to w Lipcu, była ewangelizacja w Dzięgielowie. Pojechali tam obydwaj, a Pan tak mocno przemówił do niego, że w łzach wyznawał swoje grzechy i prosił swoją żonę i dzieci o przebaczenie tych wszystkich krzywd jakie im wyrządził. Ten człowiek oddał swoje życie Jezusowi i stał się nowym stworzeniem. On nie sięgnął już nigdy po kieliszek. Jego cała rodzina przeżyła przemianę. Pan zawarł z nim nowe przymierze z niezłomnymi dowodami swojej łaski.

Tematem dzisiejszego poselstwa jest nowe przymierze.

Co to jest właściwie przymierze? Przymierze to pewien układ, pakt, wzajemne zobowiązanie się stron, albo pewnego rodzaju umowa.

Chcemy dzisiaj zastanowić się na czym polegało Stare a na czym nowe Przymierze czyli wzajemna umowa Boga z Człowiekiem, o którym mówi to dzisiejsze Słowo.

Stary Testament, który jest nazwany także Starym Przymierzem po hebr. Berit mówi o kilku przymierzach, które Bóg zawarł z poszczególnymi ludźmi i narodem izraelskim.

Pierwsze przymierze zawarte zostało z Adamem.

Kolejne  z Noem, (1 Moj.9.8-17) – Bóg obiecuje Noemu, że ludzkość nie zostanie całkowicie zgładzona podczas potopu. Przymierze to miało charakter jednostronny i zostało przez Boga wypełnione: “Wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało”. Znakiem tego przymierza jak pamiętamy była tęcza.

Trzecie przymierze zawarł Bóg  z Abrahamem: Na mocy tego  przymierza potomstwu Abrahama została obiecana ziemia Izraela: “W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat:”. (1 Moj.15.18-21) Znakiem tego przymierza było obrzezanie, a Bóg nakazał obrzezać się wszystkim mężczyznom należącym do gospodarstwa Abrahama:

4. Przymierze zawarte zostało poprzez Mojżesza  (2 Moj. 19-31; 5 Mój. 27-30) – Bóg zobowiązuje się nadać narodowi Izraela status narodu wybranego, jeśli spełnione zostaną Jego żądania. Przymierze to ma charakter dwustronny. Jeśli lud Izraela naruszy warunki przymierza, Bóg go ukarze: “Przestrzegajcie tedy słów tego przymierza i wypełniajcie je, by się wam powodziło we wszystkim, co będziecie czynić.” (5 Moj. 29.8).

Znakiem tego przymierza były dwie kamienne tablice z Dekalogiem.

5.Oprócz tego Bóg zawiera przymierze z kapłanem Pinchasem i jego potomstwem (4 Moj. 25.10-13) – Bóg obiecuje Pinchasowi i jego potomstwu, że będą mu służyć jako kapłani: “Będzie ono dla niego i dla jego potomków po nim przymierzem wiecznego kapłaństwa za to, że okazał gorliwość o swego Boga i dokonał przebłagania za synów izraelskich.” (Ks. Liczb 25.13).

6. Przymierze z Dawidem i jego potomstwem (II Sam 7.8-16) – Bóg obiecuje Dawidowi, że jego potomstwo będzie królować wiecznie.   “Ja wzbudzę Ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem; gdy zgrzeszy, ukarzę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną; tron twój też utwierdzony będzie na wieki.” (II Ks. Sam. 7.12-16)  Tu mowa jest nie o Salomonie ale tym potomkiem jest Boży Syn J.Ch, który był z rodu Dawidowego. Przemierza, które Bóg zawierał ze swoim ludem bardzo jasno określały wzajemne zobowiązania stron. Popatrzmy do czego Bóg się zobowiązał kiedy zawierał przymierze ze swoim ludem:

5 Moj. 28:1 Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi. 2 Spłyną na ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego. 3 Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu. 4 Błogosławiony będzie owoc twego łona, plon twej roli, przychówek twych zwierząt, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego. 5 Błogosławiony będzie twój kosz i dzieża. 6 Błogosławione będzie twoje wejście i wyjście. 7 Pan sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw tobie, zostaną pobici przez ciebie. Jedną szli drogą przeciw tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą. 8 Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. On będzie ci błogosławił w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój. 9 Pan uczyni cię swoim świętym ludem, jak ci poprzysiągł, jeśli będziesz zachowywał polecenia Pana, Boga swego, i chodził Jego drogami.. 12 Pan otworzy dla ciebie bogate swoje skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz, który spadnie na twoją ziemię, i błogosławiąc każdej pracy twoich rąk. Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki. 13 Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu; zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni, bylebyś tylko słuchał poleceń Pana, Boga swego, które ja ci dziś nakazuję pilnie wypełniać. 14 Nie zbaczaj od słów, które ja ci dzisiaj obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by iść za bogami obcymi i służyć im. Wyobraźcie sobie, że żyjemy w czasach ST i spełniamy Boże przykazania to Bóg będzie:

 1. wywyższać nas ponad inne narody
 2. błogosławić nam wszędzie
 1. kobiety rodziłyby bez powikłań, bez śmiertelnych płodów, każde pragnienie spłodzenia dziecka byłoby wysłuchane, każde zwierzę w zagrodzie czy w domu także miałoby błogosławieństwo.
 2. nie byłoby żadnych klęsk żywiołowych, posuch, pożarów, trzęsień ziemi
 3. nie byłoby żadnego przekleństwa, złego przypadku czy wypadku samochodowego.
 4. w każdej pracy mielibyśmy błogosławieństwo, wszystko by się nam udawało, otrzymywalibyśmy wiele nagród, promocji czy awansów na wyższe stanowiska.
 5. bylibyśmy w szacunku u wszystkich ludzi.
 6. nie mielibyśmy nigdy długów

Do czego zobowiązany był naród Izraelski? Do życia zgodnego z Prawem Dekalogu, Do wypełniania wszystkich Jego poleceń i do chodzenia drogami Pana. Oni jednak to przymierze zerwali.

Wielu ludzi chciało wypełniać zakon Pana. Oni to robili bezdusznie. Odprawiali kolejne obrzędy ofiarne, znali przykazania, składali dziesięciny i uwielbiali Boga w czasie nabożeństw. A Bóg widząc to mówił: „Lud ten czci mnie tylko swoimi wargami ale ich serca są dalekie ode mnie.”

Bóg nie chciał tylko bezdusznej ceremonii, obrzędów, wiedzy i ślepego posłuszeństwa ale chciał serca człowieka. A jak jest z nami? Czy my czcimy naszego Pana z serca i miłością?

Dlatego też w tym słowie mówi: ”Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu.” Tam gdzie człowiek żyje w ścisłej relacji z Panem i chce z chęcią wypełniać Jego wolę tam nie potrzebne są specjalne pouczenia, bo człowiek ma Boże prawa w swoim sercu.

To były przymierza, które Bóg zawarł z poszczególnymi ludźmi oraz swoim narodem w ST natomiast już w proroctwie Jer.31, które dzisiaj rozważamy jest mowa o nowym  przymierzu.

Bóg obiecuje, że zawrze z Izraelem nowe przymierze, różniące się od tego, które zawarł z Mojżeszem, ponieważ tamto przymierze zostało naruszone. “Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem – mówi Pan – lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich – mówi Pan – Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę” (Jer. 31.31-34)

To nowe przymierze było zupełnie inne od tych, które do tej pory zostały zawarte. To nowe przymierze zawarł Bóg poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa w Jego świętej krwi. Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy powiedział:” Bierzcie i pijcie to jest kielich nowego przymierza we krwi mojej na odpuszczenie grzechów.”

Ofiarowany jako Baranek Paschalny J.Ch stał się ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata.

Czyli Jezus swoją krwią zmazał z nas winę krwi za nasze grzechy. W takim przypadku ludzie, którzy uwierzyli w Chrystusa otrzymali szansę na życie wieczne. Dlaczego?

Ponieważ… zapłatą za grzech jest śmierć. Skoro Bóg zniósł karę, nie podlegamy śmierci. Oto wyższość Nowego Przymierza ponad Stare. Rzymian 6:23 „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”

Zwrócimy uwagę na wiele szczegółów Nowego Przymierza.

 1. zostało zawarte pomiędzy całym światem a Bogiem.
 2. Status Narodu Wybranego uzyskali wszyscy ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, czyli wybrani przez samego Boga.
 3. Nowe Przymierze oznacza posłuszeństwo wobec Jezusa oraz Jego przykazań.
 4. Nagrodą jest życie wieczne po zmartwychwstaniu lub przeżycie Wielkiego Ucisku bez zaznania śmierci, lub porwanie.
 5. Błogosławieństwa Boże są obiecane jedynie w sprawach duchowych a nie w sprawach materialnych
 6. Nowe Prawo, dane nam przez Chrystusa to głównie dwa przykazania – miłości do Boga oraz miłości do bliźniego.
 7. Reszta przykazań Chrystusa to rozwinięcie obu przykazań.

O tym nowym przymierzu prorokował także Zach.9,11

„Nadto za cenę krwi twojego przymierza wypuszczę na wolność twoich więźniów z cysterny bez wody.” Ludzie, którzy byli zniewoleni poprzez grzech, uwięzieni kiedy nawrócili się do Jezusa, wyznając mu swoje grzechy otrzymali wolność wewnętrzną za cenę krwi Baranka. Drogoście kupieni z marnego postępowania waszego, pisze Piotr, nie złotem ani srebrem..” To nowe przymierze zapisane nie jest na kamiennych tablicach ale w sercach ludzi wierzących.

Nowym Testament to inaczej Nowe Przymierze, zawarte z Bogiem po ukrzyżowaniu Jezusa: “Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice” (List do Hebrajczyków 8.6). “Ażeby, gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne” (List do Hebrajczyków 9.15)

Następna wiadomość »

Skomentuj

 • Archiwum wydarzeń

 • Polecamy