Bez przeszkód…

Jakie to szczególne, że znów jesteście razem w Kościele w dniu Pięćdziesiątnicy! Większość kościołów była pusta przez prawie trzy miesiące; budynki bez ludzi … Ale kościół Jezusa Chrystusa nie jest budynkiem, jest żywym Ciałem. Na całym świecie Ciało Chrystusa żyje, rośnie w Duchu, w liczbie i pełni! Staliśmy się także bardziej kreatywni w rozpowszechnianiu dobrych wiadomości, zwłaszcza teraz przez Internet. Ściany kościoła zniknęły jeszcze bardziej i razem budujemy jedność w Jezusie. Bramy piekielne nie mogą przytłoczyć Kościoła, bez względu na sytuację (Mt 16, 18). Istnieje wiele pozytywnych zmian w tym sezonie, jeśli jesteś tego świadomy. Powinniśmy jednak szczerze powiedzieć, że kryzys miał / ma intensywne konsekwencje dla nas wszystkich. To dotyka Jezusa, przez co przeszedłeś lub przez co teraz przechodzisz, osobiście lub jako rodzina. Jezus widzi cię w tłumie ludzi i wewnętrznie lituje się nad tobą i twoją sytuacją (Mateusza 9: 36a). Paweł mówi: „O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!” (Filipian 4: 6). Co za wyzwanie! Ale ważna rada, którą możemy ćwiczyć każdego dnia.

Obecnie obchodzimy Zesłanie Ducha Świętego, wylanie Ducha Świętego. Kiedy Jezus poszedł do Ojca, powiedział do swoich uczniów: „Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel (Pomocnik) nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was ” (Ducha Świętego) (Jana 16: 6-7). Jak uczniowie musieli się czuć po wstąpieniu Jezusa? Doświadczyli Jego zmartwychwstania i wiedzieli, że Jego słowa są godne zaufania. Ale ich serca były również pełne smutku. W izbie w Jerozolimie czekali na obietnicę … Jednomyślnie byli aktywni w modlitwie i trwali w oczekiwaniu! W tym kryzysowy czasie możesz również czuć się odizolowany i niepewny, z mieszanymi uczuciami smutkiem pomieszanym z radością. Możesz się zastanawiać, jak to wszystko się potoczy. Chociaż wiemy, że Bóg rządzi i że wszystko czyni na dobre dla tych, którzy Go kochają, potrzeba jednak zaufania, poddania się, wytrwałości i wiary, abyśmy patrzyli na Jezusa. Ale Bóg jest taki sam i nigdy się nie zmienia!

Paul jest kimś, z kim możemy się utożsamiać. Był w odosobnieniu, a nawet w więzieniu przez długi czas, ale w swoim Duchu był całkowicie wolny. Być może Paweł wolałby podróżować po świecie i ewangelizować, nauczając, mogąc patrzeć ludziom w oczy. Ale w więzieniu nie litował się nad sobą, nie narzekał na ludzi ani nie pytał Boga, dlaczego tak bardzo cierpi. Paweł zdecydował się na radość we wszystkich okolicznościach, a one często były bardzo bardzo ciężkie. Kiedy litujesz się nad sobą, czytaj 2 Koryntian 11: 24-28. W więzieniu Paweł nie miał pojęcia, że jego listy, napisane i zainspirowane Duchem Świętym, dotrą do tylu ludzi w późniejszym czasie, aż do dziś! Mury tym razem nie runęły, jak Jerycho, ale mury więzienia pozostały dla Pawła, ponieważ Bóg miał większy plan. Paweł nie skupiał się na okolicznościach, ale koncentrował się na duchowej rzeczywistości. Mówi: „Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu!” (2 Tymoteusz 2:9). Widzimy to również dzisiaj. Słowo Boże nie jest skrępowane, nie wychodzi i nigdy nie wraca puste!(Izajasz 55:11). Co za zachęta!

Wracając do uczniów czekających w izbie. Po trudnych dniach, niepewności i smutku rozpoczęła się nowa era /okres. Jezus powiedział uczniom, że poszedł do swego Ojca. Pocieszał ich obietnicą Ducha Świętego i że pewnego dnia do nich wróci (również do nas)(Jan 14:28). Ten dzień jest już blisko! Następnie, 50 dni po święcie Paschy, doświadczyli wylania Ducha Świętego w Jerozolimie w dniu, w którym rozpoczął się Sjavoeot (święto tygodnia) (Dzieje 2: 1-2, Księga Kapłańska 23.15-16). Cóż to za cudowne i wyjątkowe doświadczenie musiało to być dla nich! Myślę, że pomyśleli o słowach Jezusa: „Ja zaś będę prosił Ojca, a inny Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, tego świata musi być możliwy, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go (Ducha Świętego) znacie, bo u was przebywa i w was będzie. ” (Ew. Jana 14: 16-17).

Czy zdajecie sobie sprawę, że kiedy przyjęliście Jezusa, Duch Święty, jako Boża Osoba, mieszka w was na zawsze? Tak jak możesz rozmawiać z Ojcem i Jezusem, możesz także rozmawiać z Duchem Świętym i budować z Nim więź. Czy to nie dziwne, że często Go ignorujemy? Czy chciałbyś wiedzieć więcej o Duchu Świętym? Ma specyficzne cechy i w różny sposób się przejawia. Przede wszystkim: Duch zawsze będzie uwielbiał Jezusa! (Jana 16: 13-14, Objawienie 19:10). On zapewnia naszego ducha, że jesteśmy dziećmi bożymi, Bóg jest naszym Abba Ojcem (Rzym 8:15-16), Duch Święty jest Pocieszycielem (Jana 14:26), Nauczycielem (1 Jana 2:27), Duchem, który prowadzi w prawdzie (Jana 16:13), daje odwagę świadczyć o Jezusie (Dz 1: 8), daje dary łaski (1 Koryntian 12:11), prowadzi wierzącego ( Gal. 5:25, Dz 16: 6-7), jest autorem Biblii (2 Piotra 1: 20-21), Duch błaga i modli się za nas (Rzymian 8:26 ) itp. Duch Święty jest czuły i nie narzuca się, ale jednocześnie przychodzi z mocą i przekonaniem (1 Koryntian 4:20, Dzieje 1: 8, Galatów 3: 5). Czy zdajesz sobie sprawę, że możesz zasmucać Ducha Świętego? (Izajasza 63:10, Efezjan 4:30). Możesz mu się oprzeć (Dz 7:51), możesz go ugasić / stłumić (1 Tesaloniczan 5:19), możesz okłamać Ducha Świętego (Dz 5: 3).

W Liście do Efezjan 1: 13-14 czytamy więcej o Duchu Świętym: „W Nim także i wy usłyszawszy słowo prawdy,Dobrą Nowinę waszego zbawienia,w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego majestatu.” Jako wierzący jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym i On jest gwarancją (przyrzeczeniem) naszego dziedzictwa! Jakże jesteśmy pobłogosławieni Duchem Świętym w nas! Przede wszystkim jesteśmy dziedzictwem Bożym, ale dziedzictwo czeka również na nas! W Polsce zauważyłam, że domy i działki są bardzo ważne w rodzinach. Dziedzictwo, domy i ziemia są przekazywane pokoleniom. Mogę zapytać: jakie dziedzictwo duchowe / ojcowiznę zostawiacie za sobą? Jaka jest wieczna wartość w waszym życiu? (1 Koryntian 3: 10-16) Uczniowie pozostawili zadziwiające dziedzictwo.

Możesz o tym przeczytać w Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich. Czy znasz ostatnie słowo z Dziejów Apostolskich? To znaczy: UNHINDERED (bez przeszkód). Czy zauważyłeś kiedyś, że Biblia ma otwarty koniec?! Dzieje Apostolskie (w rzeczywistości są to dzieje Ducha Świętego) Jest nadal zapisywany dalej przez wierzących! Twoje życie ma wpływ, jeśli kierujesz się Duchem Bożym. W Rzymian 8:14 czytamy, że każdy wierzący, prowadzony przez Ducha Bożego, jest synem lub córką Ojca. Zatem jesteś żywym listem od Chrystusa! (2 Koryntian 3: 3).

Praktyczne: w Dziejach Apostolskich 8 czytamy przykład, jak Bóg działa poprzez wierzącego i jak Bóg chce nas prowadzić osobiście. W wersecie 26 czytamy: „Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta – powiedział anioł Pański do Filipa ”. (To jest pustynna droga). Filip nie zignorował tego głosu, ale wziął go bardzo poważnie. Następnie w wersecie 29 czytamy: „Podejdź i przyłącz się do tego wozu! – powiedział Duch do Filipa.” Jest posłuszny i szybko idzie do rydwanu. Nie jest pasywny, ale aktywny! Mężczyzna w rydwanie, Etiopczyk czyta zwój Izajasza. Filip pyta go: „Czy rozumiesz, co czytasz? ”Jakżeż mogę [rozumieć], jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim.”(wersy od 30b-31).

Czy jesteś gotowy na przechodnia, kimkolwiek jest? Czy chcesz słyszeć Ducha Świętego? Poproś Go, aby posłał przechodnia na twojej drodze, dla którego możesz być błogosławieństwem! Otrzymałeś w Chrystusie wszystko, czego potrzebujesz, aby dotrzeć do ludzi wokół ciebie. Wiele osób błąka się dzisiaj, szukając odpowiedzi, nadziei, miłości i prawdy. W Izajasza 11: 2 czytacie, jak Duch Święty chce wyposażyć was w mądrość, zrozumienie, radę, siłę, wiedzę i święty szacunek dla Boga. W 1 Liście do Koryntian 12-14 znajdujecie dary, osiągnięcia, zdolności, upełnomocnienia, itp., Które Duch Święty rozdaje każdemu indywidualnie, tak jak On wybiera, z MIŁOŚCIĄ jako najwyższym celem.

Możesz także wzrastać codziennie, aktywując owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiarę, łagodność i opanowanie (Galacjan 5: 22-23). Czy widzisz, ile błogosławieństw przynosi Duch Boży? On chciałby być z Tobą w kontakcie, rozmawiać z Tobą ☺

Mam nadzieję, że jesteś zachęcony do pozostawienia po sobie duchowego dziedzictwa; osobiście, jako rodzina i jako kraj, dzięki mocy Ducha Świętego! Bez przeszkód…

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. (2 Tymoteusz 1:7).

Dziękuję Abba Ojcze, że dałeś nam swojego syna Jezusa i Ducha Świętego. Jesteś jednością. Chwalimy Cię.

Błogosławionego Święta Zesłanie Ducha Świętego 2020!

Irma Torn (z Holandii)

 

Następna wiadomość »

Skomentuj

  • Archiwum wydarzeń

  • Polecamy