Pracownicy Parafii Ewangelickiej w Białej w XIX i dwudziestoleciu XX wieku

Bialska parafia ewangelicka w pierwszej połowie XIX wieku liczyła ponad 2 tyś. wiernych i stale się powiększała ,w drugiej połowie XIX wieku po dołączeniu filii w Salmopolu, Węgierskiej Górce, Żywcu, Brzeszczach, Oświęcimiu liczebność jej wynosiła ponad 3 tyś. wiernych.
Obsługa wiernych przez księży była wspomagana przez pracowników świeckich, którzy pełnili obowiązki w sekretarzy w kancelarii parafialnej ale również byli nauczycielami w szkole ewangelickiej, kantorami ( prowadzili śpiew na pogrzebach) oraz organistami do nich należeli:
Andreas Grafl (1815-1845),pochodził ze słowackiej Bratysławy ,studiował teologię (1836-1840) w Wiedniu i Getyndze a od 10.10. 1841 roku pracował w bialskiej parafii ewangelickiej w okresie gdy jej proboszczem był ks. Jakob Honel jako rektor,katecheta,kaznodzieja pomocniczy oraz nauczyciel w szkole ewangelickiej, z żoną Emilią z Brudnioków miał dwoje dzieci,syn Emil (1843-1901) po śmierci ojca studiował teologię i był potem pastorem we Lwowie,Andreas Grafl zmarł 2.2.1845 w 30 roku życia.
Eduard Schikedanz (1816-1880) ,z wykształcenia był teologiem, w bialskiej parafii ewangelickiej pracował jako kasjer i przewodniczący komisji finansowej. Był również kupcem -handlował winem,z żona Julie, Amalie Schon (1826-1856) miał pięcioro dzieci. Pracował w parafii bialskiej za czasów proboszczowania jej przez ks. Jakoba Honela.
Heinrich Gotlib Bach (1828-1911) urodził się w Rothenthal w Saksonii, syn właściciela zajazdu i mistrza rzeźniczego, w latach (1843-1847) uczył się w Seminarium nauczycielskim w Mildenau w Saksoni. Po zdaniu egzaminu w 1847 podjął pracę jako nauczyciel w Mildenau . Od lutego 1851 podjął pracę w bialskiej Parafii Ewangelickiej w okresie proboszczowania nią przez ks.Jakoba Honela, a potem ks. Hermana Fritche jako kantor i organista , jednocześnie był tez drugim nauczycielem w Szkole Ewangelickiej Mieszkał przy ul. Komorowitzstrasse 16. W 1887 roku założył Lipnickie Męskie Towarzystwo Śpiewacze (Lipniker Manner Gesangsverein), którego był Prezesem i chórmistrzem za co został odznaczony austryjackim Złotym Krzyżem Zasługi przez Cesarza Austrii,był dalekim krewnym Jana Sebastiana Bacha.Żonaty z Emilie,Luize Konig (1836-1894) mieli 6 cioro dzieci.Zmarł w 1911 roku i został pochowany przez ks.Hermana Fritche na naszym cmentarzu.
August Karl Adam (1858-1922), syn mistrza sukienniczego z zawodu był ślusarzem,funkcję kościelnego w bialskiej parafii ewangelickiej objął w okresie gdy proboszczem był ks.sup.Herman Fritche od 1886 do 1922,mieszkał w Białej przy Schulgasse 2 (Staszica),żonaty był z Marią Krzywoń z Skoczowa z którą miał córkę Hermine,Amelie (1888).
Georg Jenkner (1874-1935), syn mistrza przędzalniczego Georga Jenknera i jego żony Evy Perschke,ogrodnik i grabarz na cmentarzu ewangelickim w Białej .Gospodarstwo ogrodnicze prowadził na gruntach parafialnych przylegających do cmentarza (obecny Gardenus i tereny przychodni lekarskiej).Mieszkał przy ul. Komorowickiej 36,był żonaty z Susanną Thomke (1879-1911) z Kamienicy, mieli dwoje dzieci. Pracował dla parafii w okresie gdy proboszczem był ks.Herman Fritche,a potem ks. Bruno Porwał.

Skomentuj

  • Archiwum wydarzeń

  • Polecamy