Chór

Działalność chóru w 2015

Miniony rok jak zwykle upłynął zgodnie z porządkiem roku kościelnego w naszej Parafii.

Niezależnie od tego braliśmy udział w pamiątkach założenia w parafii w Białej i Bielsku oraz naszego filiału w Szczyrku Salmopolu.

Tym razem ta pamiątka zbiegła się z 20 rocznicą poświęcenia kościoła w Salmopolu. Od wielu lat trzy parafie ewangelickie w Bielsku-Białej organizowały wspólnie jesienią Ewangelizacje w Bielskim Centrum Kultury Lecz w tym roku nasza parafia samodzielnie zorganizowała 3 dniową ewangelizację w naszym kościele w czasie której w piątek nasz chór upiększył śpiewem to wydarzenie.

W sumie w minionym roku mieliśmy 11 występów w tym jeden gościnny.

W czasie naszych występów zaśpiewaliśmy w sumie 28 pieśni z tego siedem zupełnie nowych.

Stan osobowy chóru od kilku lat jest w zasadzie na tym samym poziomie. Chór nasz liczy aktualnie około 26 osób. Dyrygentem chóru jest nadal mgr Sławomir Chmiel. Nasz dyrygent od dwudziestu kilku lat pracuję z naszym chórem. Serdecznie dziękujemy za jego wielkie zaangażowanie, inicjatywy, nowe pieśni które skomponował. Dziękujemy także księdzu proboszczowi za opiekę nad naszym chórem oraz zapraszamy wszystkich chętnych którzy lubią śpiewać do naszego chóru.

Prezes chóru:
Otton Krzyszpień

Jak co roku pierwsza poświąteczna próba chóru we wtorek była poświęcona wspólnemu kolędowaniu i podsumowaniu minionego 2013 roku. Tradycyjnie chór brał udział w świątecznych i innych nabożeństwach związanych z rokiem kościelnym, mających bardziej uroczysty charakter m.in. konfirmacja, pamiątki założenia czy też pasyjne i adwentowe nabożeństwa dla seniorów naszej parafii, pamiątka reformacji czy święto żniw. Niezależnie od występów parafialnych chór brał udział w Wiosennym Zjeździe Chórów Diecezji Cieszyńskiej w Cieszynie, oraz w pamiątce założenia Parafii w Bielsku.

Mieliśmy 19 występów w tym jak wspomniano wyżej 2 gościnnie na których zaśpiewaliśmy 48 pieśni.

Na szczególne wyróżnienie zasługują występy podczas nabożeństw:

– z okazji 30-rocznicy ordynacji naszego Proboszcza Ks. Henryka Macha oraz 25- lecia pracy w naszej Parafii.

– ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, krótki koncert, obejmujący 5 kolęd;

– z okazji 100-lecia pamiątki założenia Kaplicy w Lipniku. (Lipnik to filiał który należy do naszej parafii)

Dla uczczenia 500-lecia Reformacji nasz proboszcz pomocniczy Ks. Jan Byrt z filiału w Salmopolu, założył ogród  nazwany Ogród Reformacji, w którym różne znane osoby sadzą swoje drzewka.

W ogrodzie planowane jest posadzenie 5000 drzewek na 500 lecie Reformacji. Nasz chór przyłączył się również do tej akcji i w niedzielę 27 października 2013 roku, jako pierwszy chór ze wszystkich w Diecezji Cieszyńskiej, zasadził swoje drzewko. Powstała o tym nawet notatka w gazecie lokalnej Dziennika Zachodniego.

Mamy cichą nadzieję, że pozostałe chóry również przyłączą się do tej szczytnej akcji.

Nasz chór śpiewa Panu Bogu na Chwałę już od 1982 roku a jego Dyrygentem jest aktualnie już dokładnie od 20 lat (od 1994 r.) mgr Sławomir Chmiel,  a opiekunem Ks. Henryk Mach. Chór liczy ogółem 25 osób.

Zestawił Otton Krzyszpień.

 

Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

w Bielsku-BIAŁEJ  1982 – 2012

Działalność chórowa w Parafii Bialskiej trwa ze zmiennym szczęściem i czasokresem już od przełomu lat 40/50-tych XX wieku – tak wynika z zapisów Kroniki Parafialnej. Chór liczył około 40 osób, a jego dyrygentka była pani Łuczniak Krystiana, ówczesna organistka.

[singlepic id=158 w=320 h=240 float=center]

Opiekunem był Proboszcz parafii ks. Brunon Porwal, któremu chór na 50-lecie urodzin zaśpiewał swoja pierwsza ?wyćwiczoną? pieśń. Lata 50-te były trudne dla naszej parafii w Białej, gdyż kraj musiało opuścić wielu parafian, w tym i Proboszcz ks. B.Porwal (1958r.), mających pochodzenie niemieckie lub noszących niemiecko brzmiące nazwiska (w myśl przysłowia ?Luter to Niemiec?) Wtedy też został zdekompletowany chór. Jednakże najdłużej w latach 1963-1971 (prawdopodobnie do marca) działał chór w dwudziestokilkuosobowym składzie pod kierunkiem śp. Gerdy Gewinerowej (był w jego składzie w latach 1965-67 piszący te słowa O.K.) Po jej śmierci nastąpiła 11-to letnia przerwa. Następnie z okazji 200-lecia Pamiątki Założenia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Białej przy dużym zaangażowaniu śp. ks. Tadeusza Boguckiego (seniora) ponownie w 1982 r. zorganizowano chór kościelny pod kierunkiem prof. Hilarego Drozda, który działa do chwili obecnej ? z pierwotnego składu śpiewa jeszcze 10 osób. Na przestrzeni minionych lat zmieniali się muzyczni ?przywódcy? chóru. Prof. H.Drozd kierował chórem do października 1983 roku. Potem przez krótki czas chór śpiewał pod kierunkiem śp. Marii Piechowej ? działała już w okresie wcześniejszym (?przedchórowym?) , gdyż śpiew na cześć Pana był jej szczególnie bliski.  W dalszej kolejności chór prowadziły: pani Irena Szarowska, do czerwca 1991 roku;

[singlepic id=162 w=320 h=240 float=center]

pani mgr Bożena Stolarczyk (rzym.-kat.) ? wykładowczyni Państwowej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej oraz solistka Filharmonii Śląskiej ? od przerwy wakacyjnej 1991 roku do końca czerwca 1993 r., oraz pani Romana Dominik od września 1993 r. do marca 1994 r. W kwietniu 1994 roku chór musiał podjąć trudna decyzję ? zawiesić działalność z powodu braku dyrygenta. Była to już druga tego rodzaju decyzja w dziejach chóru ? pierwsza to powierzenie prowadzenia chóru pani mgr Bożenie Stolarczyk. Dzięki Opatrzności Bożej chór wznowił swoją działalność we wrześniu 1994 roku pod kierunkiem pana mgr Słwomira Chmiela, który z ?trudami? tej pracy ? niezależnie od pracy zawodowej ? zmaga się do dzisiaj.

[singlepic id=163 w=320 h=240 float=center]

Chór w swoim repertuarze ma wyćwiczone pieśni tematycznie związane z Rokiem Kościelnym oraz okolicznościowe np. konfirmacyjne, ślubne, żałobne itp. Jest ich ponad 180, a w ?żelaznym? repertuarze około 40. Śpiewane one są w trakcie uroczystych nabożeństw w kościele macierzystym, salmopolskim filiale, w siostrzanych parafiach m.in. w Bielsku, i w Starym Bielsku. Chór upiększa swoim śpiewem także śluby, chrzty i pogrzeby bliskich jego członków czy zasłużonych dla Parafii zborowników.

Pełne zobrazowanie naszych działań w tym długim przedziale czasowym  jest niemożliwe, toteż przedstawiamy je wybiórczo, wybierając te najciekawsze.

W 1984 zadebiutowaliśmy na Wiosennym Zjeździe Chórów Diecezji Cieszyńskiej (w Jaworzu) i bierzemy w nich udział, poza rokiem 1987 do teraz. Byliśmy organizatorami I Jesiennego Zjazdu Chórów Diecezji Cieszyńskiej 13.11.1988, w którym uczestniczyły 22 chóry, oraz XVI Jesiennego Zjazdu 13.11.2005 roku, w którym uczestniczyło 13 chórów. Od pewnego okresu Jesienny Zjazd Chórów jest podzielony na dwa etapy ? w sobote i niedzielę. Zorganizowaliśmy dwa wiosenne zjazdy chórów 29.04.1990 ? uczestniczyło w nim 25 chórów, oraz 23.04.1995 gdzie gościliśmy 23 chóry.

Braliśmy także udział:

– w 30 rocznicy ordynacji oraz pogrzebie śp. ks. Tadeusza Boguckiego (sen.) Proboszcza parafii,

– w  Dniach Jakubowych w Ustroniu w 1986 roku,

– w instalacji na proboszcza naszej parafii ks. Henryka Macha, w ordynacji Księży naszego Kościoła, a mających swe korzenie w naszej parafii ? ks. Mateusza Łaciaka w Tychach w grudniu 2008 roku i ks. Jerzego Gansela we Wrocławiu w listopadzie 2011 r.

– w konsekracji i wprowadzeniu w urząd bpa Diecezji Cieszyńskiej ks. Pawła Anweilera,

– w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej wybitnemu słowackiemu malarzowi P.Bohunowi, który ?spoczywa? na naszym cmentarzu przy ul. Piłsudskiego,

– w Pamiątkach Założenia Kościołów w Wiśle-Jaworniku, Bładnicach, Górkach, Cisownicy, Istebnej, Mikołowie (Diecezja Katowicka), Ustroniu-Polanie, Pierścu, siostrzanych parafiach w Bielsku i Starym Bielsku, i systematycznie w naszym filiale w Szczyrku-Salmopolu,

– w zorganizowanym przez ks.Dziekana Jana Wodniaka koncercie w Parafii Rzymsko-Katolickiej, pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Międzybrodziu Bialskim w 2000 roku,

– w wieczorach kolęd w Parafiach Ewangelicko-Augsburskich w Międzyrzeczu  w 2000r. i 2008 r. roku, oraz w Bładnicach w 2009 roku.

– w koncertach charytatywnych ?Katharsis? na rzecz hospicjum w Kościele Rzymsko-Katolickim pod wezwaniem NMP w Bielsku-Białej w 2002 roku, na rzecz Szpitala Śląskiego w Cieszynie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Skoczowie w 2003 roku.

– w promocjach zorganizowanych w Książnicy Beskidzkiej ? w związku z wydaniem ?Monografii Cmentarza Ewangelickiego w Białej? czy wydania tomiku wierszy naszej chórzystki i parafianki Estery Mach,

– w obchodach jubileuszowych 20-lecia w 2002 roku i 25-lecia w 2007 roku partnerstwa między parafią w Lilienthal a naszą parafią. W obu przypadkach występował również Bach-Chor z Lilienthal wraz z solistką Opery Wiedeńskiej, która jest siostrą ich Dyrygentki,

– w nabożeństwach ekumenicznych, ewangelizacjach organizowanych przez trzy Bielskie Parafie w Bielskim Centrum Kultury,

– w styczniu w 2009 roku gościliśmy w Tychach w kościele Rzymskokatolickim  z koncertem kolęd w ramach Tyskich Spotkań Kolędowych, organizowanych w różnych kościołach przez Wydział Kultury UM,

Szczególną uwagę poświęcić należy partnerskiej współpracy naszej parafii z niemiecką parafią w Lilienthal, która ma swój początek w 1982 roku, gdy przedstawiciele 3 parafii tego miasta zawitali w Białej. Rozpoczął się czas, kiedy jako cała parafia doświadczyliśmy szczególnego wsparcia  nie tylko duchowego, ale także materialnego. Dla seniorów i dzieci  naszej parafii  systematycznie otrzymywaliśmy paczki żywnościowe w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Wzajemne kontakty utrzymywane są głównie za pośrednictwem chóru i Koła Pań. Partnerskie kontakty ?zaowocowały? zaproszeniem chóru do Lilienthal. Tak zaczęła się zagraniczna działalność chóru, a z nią nowe trasy koncertowe:

– 1986 r. ? Lilienthal, Dorum, Osterholz-Schrambeck oraz dwa koncerty w środowiskach zamkniętych.

– 1991 luty – ewangelizacja z dwoma koncertami w Trzanowicach na Zaolziu

– 1991 r. ? Neuendettelzau, Meinhardswinden  Anstbach, Leuzenbronn, Selbitz, Schauenstein, Schernau,

– 1992 r. ? Zaolzie ? Trzanowice w uroczystości 400-lecia urodzin ks. Jerzego Trzanowskiego (jest to rodzinna miejscowość księdza) ? Śląskiego Lutra, autora Kancjonału,

– 1993 r. ? ?maraton? koncertowy południe-północ: Neuendettelzau, Sachsen, Meinhardswinden/Ansbach, Koenigshofen, Wildbach-Rothenburg o.d Tauber, Leuzenbronn, Grossalmerode, a na północy Lilienthal, Achim, Wilstedt oraz kompleks szpitalno-opiekuńczy,

– 1995 r. ? za pośrednictwem wielkiego przyjaciela parafii z USA ? pastora Herba Brockeringa, współorganizatora Międzynarodowego Festiwalu Chórów w Berlinie, chór nasz Bral udział w tym festiwalu, a oprócz tego mieliśmy dwa koncerty we wschodniej części Berlina. Festiwal był częścią uroczystych obchodów 50-lecia rocznicy zakończenia II wojny światowej. Dalej trasa wiodła w znajome już zakątki Frankonii (północna część Bawarii): Leutershausen, Leuzenbronn, Neuendettelzau, Ansbach,

– 1998 r. ? ponownie Lilienthal i okolice, gdzie śpiewaliśmy 5-krotnie

– 1999 r. ? znów Zaolzie ? Czeski Cieszyn i Trzyniec, gdzie braliśmy udział w spotkaniu ekumenicznym w ramach pojednania czworga narodów.

– 2004 r. ? Lilienthal, Osterholz-Schrambeck, Burtange (Holandia), kompleks szpitalno-opiekuńczy.

W ramach rewanżu gościliśmy u siebie chóry: z Trzanowic, naszych gospodarzy z Frankonii, co roku odwiedzają nas Przyjaciele z Lilienthal, a w uroczystości Pamiątki Poświecenia i Założenia naszego Kościoła corocznie gościmy chór z Bielska.

Chór organizuje także wycieczki i spotkania koleżeńskie:

– w 1991 r. mieliśmy wycieczkę krajoznawczą na trasie Karpacz-Wang, Jelenia Góra/ Cieplice, Jawor, Świdnica, zamek Książ.

– 2001 r. Słowacja i Węgry ? kąpielisko termalne w Pieszczanach, Jelka, Bratyslawa, Devin, Magyarover (kąpielisko termalne); gościł nas śp. ks Schmidt z Kościoła Reformowanego z Jelki. W Bratysławie śpiewaliśmy podczas niedzielnego nabożeństwa.

– 2011 r. ? w maju wycieczka do diaspory naszego kraju, na Dolny Śląsk w okolice Legnicy. Udało nam się zobaczyć i zwiedzić zamek w Mosznej, rodowej posiadłości Matki Ewy           -von Thiele-Wincler, ośrodek pojednania Polsko-Niemieckiego w Krzyżowej, kościoły ?Pokoju? w Jaworze i Świdnicy, a w Legnicy uczestniczyliśmy czynnie w nabożeństwie na zaproszenie ks. Jerzego Gansela.

– wspólne pieczenie kiełbasy przy ognisku w Salmopolu z ks. Janem Byrtem. Przeważnie w czerwcu mamy także próbę wyjazdową w Kowalach, w domu naszego dyrygenta, połączoną także z ogniskiem.

Chcemy zachęcić wszystkich, którzy pragną śpiewać Panu Bogu na chwałę do uczestnictwa w działalności chórowej naszej parafii ? wszyscy najpierw się uczymy, a potem ?koncertujemy?. Na próby chóru zapraszamy w każdy wtorek na godz. 18.00, opiekunem ?duchowym? chóru jest ks.Henryk Mach, batutę dzierży mgr Sławomir Chmiel, a zarząd chóru stanowi prezes Otton Krzyszpień, skarbnik  mgr Maria Wojtylak i Ilza Kubala.

Opracował: Otton Krzyszpień, mgr Sławomir Chmiel. AD 2012.

[nggallery id=14]

[nggallery id=15]

[nggallery id=16]

 

One ResponseLeave one →

  1. Porębska Beata

     /  1 czerwca 2013

    Chyba chodzi o Gerde Gewinner więc powinno być Gerdy Gewinner a nie Gerdy Gewinerowej.

    Odpowiedz

Skomentuj

  • Archiwum wydarzeń

  • Polecamy