Odwiedziny gości z Vielicznej (Słowacja) – 17.04.2016


ks. Vladimir Kurowski oraz Stefan Janiga z żoną

  • Archiwum wydarzeń

  • Polecamy