1 Jana 4,14.15; 1 Tym. 1.15

..A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata.”’ Bóg posłał Jezusa na ten nie znający miłości świat, aby świat mógł doświadczyć wielkiej miłości, którą On ma dla niego. Przez Jezusa mogą ludzie znaleźć odpuszczenie grzechów i otrzymać nowe życie. (Czytaj: Jan 3,14-16, Rzym. 6,23; 2 Kor. 5.21) Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Było to dla uczniów zbyt odległą wizją, gdyż wtedy znany im był tylko mały kawałek ziemi. Jednak Pan Jezus widział całą ludzkość, a uczniowie mieli się stać posłańcami ewangelii na cały świat. ?Będziecie mi świadkami (…). aż po krańce ziemi.” Zbór – Kościół Chrystusowy – zostanie zebrany ze wszystkich narodów, gdyż Jezus jest prawdziwym, rzeczywistym ?Panem wszystkiego” i Zbawicielem świata. Już w Starym Testamencie czytamy, że Bóg w Swoim planie postanowił okazać miłosierdzie całemu światu: ?Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.” (Izaj. 45,22; czytaj: Ps. 98,1-4, Rzym. 10,12; Obj. 7,9.10) Dziś w wielu narodach żyją chrześcijanie, a imię Jezus uwielbiane jest w wielu językach. Są jednak jeszcze nieosiągnięte obszary, dokąd Ewangelia jeszcze nie dotarła. Czy brakuje chrześcijan, którzy tam zanieśliby radosną wieść o miłości Bożej? Pewien młody człowiek, który zastanawiał się nad rozpoczęciem studiów, pisze: ?Bóg, który kieruje ludźmi według Swego uznania, ma inne plany ze mną… Teraz mam tylko jedno życzenie: prowadzić życie bezwarunkowego oddania Jemu i wszystkie moje siły oddać Jemu do dyspozycji. Może wyśle mnie do jakiegoś miejsca, gdzie jeszcze zupełnie nie jest znane Imię Jezusa Chrystusa?! (Czytaj: Izaj. 6,8; Rzym.1,14-16; 15,8-11)

Skomentuj

  • Archiwum wydarzeń

  • Polecamy