Ogłoszenia parafialne

2020-04.05 – 6. Niedziela Pasyjna – Niedziela Palmowa

O G Ł O S Z E N I A

Hasło tygodnia: “Ona, co mogła, to uczyniła; uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb.” Mar. 14,8

O G Ł O S Z E N I A

1. Jest nam przykro, ale wszystkie nabożeństwa w czasie Wielkiego Tygodnia i w czasie świąt Wielkanocnych na pamiątkę śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa zostają z powodu pandemii odwołane.

Takiej sytuacji jeszcze nigdy nie przeżywaliśmy, ale musimy ją przyjąć w pokorze, modląc się do Boga o powstrzymanie tej pandemii. Pod spodem można przeczytać zalecenia Biskupa Kościoła do których się stosujemy.

2. Odwołane zostaje także spotkanie dla seniorów, które miało odbyć się w niedziele palmową po nabożeństwie.

3. W dalszym ciągu nie odbywają się zajęcia w szkołach i lekcje religii ,także próby chóru i spotkania młodzieży. Lekcje religii odbywają się przez internet.

4. Polecam wszystkim literaturę chrześcijańską, którą można nabyć przez Internet – (Księgarnia warto). Jest do odbioru najnowszy numer Zwiastuna w kancelarii par.

5. Przypominamy o skarbonce Diakonijnej„Dar Juniora dla Seniora” – to akcja charytatywnej .Zachęcamy w niej do ograniczenia w Czasie Pasyjnym niektórych przyjemności i przekazania zaoszczędzonych w ten sposób funduszy na pomoc osobom potrzebującym. 

6. Nabożeństwa w Telewizji. Niedziela Palmowa – 5 kwietnia

Media ogólnopolskie

Transmisja internetowa nabożeństwa z Kościoła Jezusowego w Cieszynie została zaplanowana na stronie onet.pl (również przez YouTube i Facebook) o godz. 10.00

W Niedzielę Palmową o godz.13.00 w TVP3 transmisja telewizyjna nabożeństwa z kościoła ewangelicko-augsburskiego w Pszczynie. Kazanie wygłosi ks. Mirosław Czyż.

W niedzielę w Programie Drugim Polskiego Radia o godz. 18.00 zapraszamy do słuchania nabożeństwa przygotowanego przez Polską Radę Ekumeniczną. Kazanie wygłosił były zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego bp Edward Puślecki. Oprócz niego w nabożeństwie czynny udział wzięli przedstawiciele wszystkich Kościołów członkowskich PRE: ks. Henryk Dąbrowski (Kościół Polskokatolicki), ks. Michał Dmitruk (Kościół Prawosławny), dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza (Kościół Ewangelicko-Augsburski), Ewa Jóźwiak (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. Dominik Miller (Kościół Starokatolicki Mariawitów) i Ksawery Sroka (Kościół Chrześcijan Baptystów).

Najważniejsze zalecenia Biskupa Kościoła dla księży na czas Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych

1. W Wielkim Tygodniu zdecydowanie nie organizujemy publicznych nabożeństw.

2. W ramach transmisji internetowych należy organizować jedynie nabożeństwa Słowa Bożego. Zaleca się, by w ich trakcie znalazła się także spowiedź, by obok Słowa Bożego zwiastowanego w kazaniu trafić do uczestników ze zwiastowaniem o odpuszczeniu grzechów. Przy przygotowaniu transmisji należy bezwzględnie dochować staranności w przestrzeganiu zaleceń sanitarnych, by poza prowadzącymi duchownymi w nagraniu nie brało udziału więcej niż 5 osób.3.    Zaleca się ograniczenie Komunii domowych do niezbędnego minimum, ze względu na fakt, że duchowni mogą przyczynić się do roznoszenia koronawirusa. Przy przeprowadzaniu Komunii domowych należy bezwzględnie stosować się do zaleceń sanitarnych. Zaleca się, by Komunii domowej udzielać wyłącznie osobie chorej.

3. W solidarności ze wszystkimi członkami Kościoła pozbawionymi możliwości przystępowania w Wielkim Tygodniu do Stołu Pańskiego wszyscy duchowni, także w swoich domach i wraz ze swoimi rodzinami, powinni się powstrzymać od sprawowania Sakramentu Ołtarza.

4. Trwają prace nad porządkiem liturgicznym Komunii Świętej na sytuacje nadzwyczajne, możliwym do wykorzystania w sytuacji zagrożenia życia osoby chcącej przystąpić do sakramentu.

5. Należy przesunąć termin tegorocznej konfirmacji z maja na terminy późniejsze. Decyzje w tej sprawie winny zapaść w poszczególnych diecezjach, a nowe terminy konfirmacji powinni ustalić proboszczowie parafii w konsultacji z rodzicami konfirmantów.

6. W czasie trwania pandemii pogrzeby odbywają się bezpośrednio na cmentarzu nad grobem. Należy bezwzględnie stosować ograniczenie liczby uczestników do 5 osób, do której nie wlicza się prowadzącego duchownego i obsługi z firmy pogrzebowej. Zaleca się, by po ustaniu pandemii zorganizować w parafii nabożeństwo żałobne, które będzie obejmowało tych wszystkich, którzy odeszli w jej trakcie. O takich planach należy informować rodziny, które muszą żegnać swoich bliskich w warunkach istniejących ograniczeń.

  • Archiwum wydarzeń

  • Polecamy