Ogłoszenia parafialne

2020-06-28  3 N. po Trójcy Świętej

Hasło Dnia: „ Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. „ Łuk.19,10

O G Ł O S Z E N I A

1.W przyszłą niedzielę nabożeństwo odbędzie się o godz.9,00.

2.W poniedziałek czyli jutro o godz.17,30 odbędzie się zebranie Rady Parafialnej.

3.W czwartek o godz.17,00 odbędzie się Godzina Biblijna.

4.W minionym tygodniu zakończył się rok szkolny 2019/2020, rozpoczęły się wakacje letnie. A my życzymy naszym dzieciom i młodzieży oraz tym wszystkim, którzy wyjeżdżają na wakacje i urlopy: Pięknych, radosnych a przede wszystkim błogosławionych wakacji, odpoczynku i wytchnienia.

5.Polecam wszystkim literaturę chrześcijańską, oraz najnowszy numer Zwiastuna .

6.Polecam wszystkim naszą stronę internetową. Są tam zamieszczone ciekawe artykuły i przemyślenia jest także film z pamiątki poświecenia naszego Kościoła.

7.W dniach od 05-12 lipca br odbędzie się 71 Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie. Będzie  to dla wszystkich ważne wydarzenie mimo, że po raz pierwszy w jego historii odbędzie się tylko online. Już teraz wszystkich zapraszamy na transmisje a na stronie internetowej CME znajdziecie program i terminy poszczególnych wykładów. Pod spodem umieszczony został link bezpośrednio do informacji o tygodniu.

https://cme.org.pl/te/informacje/

8.Kto zbierał skarbonki diakonijne, a nie miał okazji ich przynieść to można dzisiaj lub w następną niedzielę złożyć je na stoliku.

  1. Ponawiamy ogłoszenie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w/s naboru na studia licencjackie (I stopnia) na kierunku teologia w specjalnościach: teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka i teologia protestancka (specjalność prowadzona we współpracy ze środowiskami zielonoświątkowymi), oraz magisterskie (II stopnia) w specjalnościach:  teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka oraz teologia tradycji wyznaniowych.

Misją Wydziału Teologicznego ChAT jest kształcenie kompetentnych teologów i przyszłych duchownych na potrzeby Kościołów mniejszościowych w Polsce, zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i w niej niezrzeszonych. ChAT posiada wszystkie uprawnienia do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk teologicznych i prowadzi szkołę doktorską.

Wydział szczyci się swoim ekumenicznym profilem kształcenia, współpracą różnych środowisk kościelnych i kulturowych, tolerancją i otwartością, szacunkiem dla każdego człowieka bez względu na pochodzenie religijne i społeczne. Wydział współpracuje również z rzymskokatolickimi wydziałami teologicznymi w Polsce i wieloma ośrodkami akademickimi zagranicznymi, kształcącymi i prowadzącymi badania w zakresie teologii ewangelickiej, prawosławnej i starokatolickimi. Pracownicy Wydziału Teologicznego ChAT prowadzą badania ze wszystkich obszarów teologicznych, które nie tylko dowodzą wysokich standardów naukowych, ale są też w najlepszym sensie tego słowa ekumeniczne i międzykulturowe.

Informacje na stronie: www.chat.edu.pl/teologia/start/ i irk.chat.edu.pl

10.Parafia EA w Wiśle Malince oraz Stowarzyszenie DEOrecordings serdecznie zaprasza na Śniadanie dla Kobiet! Spotkamy się w sobotę 4 lipca 2020 r. o godzinie 10.00 pod hasłem „Wiele twarzy samotności” – tym razem wyjątkowo ONLINE!

Szczegółowe informacje na stronie http://www.sniadaniedlakobiet.pl/

11.Ks. Bp Adrian Korczago piszę do nas:” proszę, byście podczas niedzielnych nabożeństw dołączyli do modlitwy powszechnej ks. Leszka Czyża, którego stan zdrowia się pogorszył, a także zdrowie jego żony Lidii Czyż, będącej w szpitalu w Cieszynie i pastorowej Anieli Czyż, która przebywa w szpitalu w Tychach. Chcemy to zrobić przy ołtarzu w czasie naszej modlitwy.

 

  • Archiwum wydarzeń

  • Polecamy