Relacje z Nabożeństwa Ekumenicznego i Koncertu

W czwartek dnia 24.01.2019 r. odbyło się w naszym kościele nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Dwa dni wcześniej, tak samo jak w poprzednich latach, proboszcz naszej Parafii Ks. Henryk Mach oraz wierni z kościoła ewangelickiego z Białej zostali zaproszeni na nabożeństwo do kościoła katolickiego Opatrzności Bożej w Białej, gdzie Ks. proboszcz wygłosił budujące kazanie przypadające na wtorek, gdzie temat oparty był na słowach Pana Jezusa: „Dążcie do sprawiedliwości”

Nabożeństwo w kościele Ewangelickim rozpoczęło się od powitania Ks. proboszcza przybyłych gości, po czym odbył się przepiękny koncert zespołu „Laudate ” z Bładnic. Zespół, który prowadzi pani mgr Małgorzata Rymorz wystąpił w bardzo okrojonym składzie, ze względu na choroby członków. Słyszeliśmy przepiękną wiązankę kolęd oraz pieśni uwielbiających. Nabożeństwo odbywało się przy wypełnionym kościele.
Po koncercie, homilie na temat Kobiety z Syrofenicji, która przyszła do Jezusa prosząc go o uzdrowienie chorej córki  wygłosił Ks. prob. Andrzej Mojżeszko.

Kolejnym punktem programu były modlitwy Członków Klubu Inteligencji Katolickiej, a po znaku pokoju, wszystkich połączyła Modlitwa Pańska. Na zakończenie księża proboszczowie, udzielili przybyłym na to nabożeństwo błogosławieństwa.

Tegoroczne tematy przygotowane zostały przez chrześcijan z Indonezji. Hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitwy o jedność chrześcijan były słowa „Dąż do sprawiedliwości” W nabożeństwie uczestniczył także aktywnie Ks. prob.pomocniczy Jan Byrt z Salmopola.

Znowu przeżyliśmy razem z naszymi braćmi i siostrami z kościoła katolickiego miły i błogosławiony czas łącząc się we wspólnej modlitwie i słowie Pana.

Uczestnik nab.

Ekumeniczny Koncert Kolęd

Życzenia Noworoczne

Życzenia

Nabożeństwa i uroczystości w czasie Adwentu i Świąt pamiątki Narodzenia Pańskiego

W 3. niedzielę Adwentu nabożeństwo ze Spowiedzią i Kom. Św. dla seniorów – 9.00 a o 10.30 spotkanie adwentowe w salce połączone z obiadem i prezentem.

W czwartą niedzielę Adwentu:

23.12 o godz. 9.00 – Nabożeństwo ze Spow. i Kom. Św.

23.12 o godz. 15.00 – Gwiazdka dla dzieci z mikołajem.

Nabożeństwo wigilijne w Białej 24.12 o 16.00, natomiast w Salmopolu – o godz. 21.30

W 1. Święta pamiątki Bożego Narodzenia o godz. 5.00 – jutrznia w Bielsku, a o 10.00 nabożeństwo z okazji 1. Święta Narodzenia Pańskiego, w Salmopolu o godz. 11.00.

w 2. Święto Nar. Pańskiego nabożeństwo o godz.9.00, a w Salmopolu 11.00.

30.12.2018 r. – 1 N. po Bożym Narodzeniu – godz.9.00

31.12.2018 r. -Nabożeństwo sylwestrowe ze Spowiedzią i Komunią Świętą o 16.00

01.01.2019 r.   Nabożeństwo Noworoczne – godz.10.00

  • Archiwum wydarzeń

  • Polecamy