Rekolekcje 2018

W Wielkim Tygodniu, od 26 do 28 marca 2018 r. odbyły się w naszej parafii rekolekcje pasyjne dla uczniów.

Głównym tematem było polecenie – Znajdź źródło.  Omawialiśmy w trakcie trzydniowych rekolekcji biblijne hasło 2018 roku: „Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia”. Obj 21,6

Codziennie wszyscy poznawaliśmy:
DOM – Bóg jest źródłem radości z przebaczenia. Bóg daje wierzącym siłę do wybaczenia i do przyznania się do grzechu, siłę do poproszenia o wybaczenie. Historia o Jakubie i Ezawie.
KOŚCIÓŁ – Bóg jest źródłem radości z Bożej rodziny. Bóg dał wierzącym duchowe dary, żeby usługiwać innym ludziom w kościele. Potrzebujemy się nawzajem, potrzebujemy usługiwania innych, a oni potrzebują nas. Historia Tabity.
SZKOŁĘ – Bóg jest źródłem radości z posłuszeństwa Jego Słowu. Bóg dał wierzącym moc do zwycięskiego życia dlatego, że jesteśmy otoczeni fałszywymi modami, trendami i naukami. Możemy wytrwać w wierze i być świadectwem dla innych, bo Bóg daje nam siłę poprzez społeczność z Nim i innymi wierzącymi, w modlitwie i wspólnym rozważaniu Słowa Bożego. Historia o Danielu i próbie jedzenia.

diakon Ewa Below

Życzenia świąteczne

Plan nabożeństw w okresie świątecznym

Śniadanie dla Kobiet 2018

W dniu 17 marca 2018r. odbyło się tradycyjnie już Śniadanie dla kobiet, które zostało zorganizowane w Bielsku-Białej w Hotelu Dębowiec. Organizatorem była parafia ewangelicko-augsburska w Białej. Oczywiście jak zawsze dopisała frekwencja, zapewne przyczynili się również do tego zaproszeni goście, którzy gwarantowali wysoką jakość tego spotkania. Spotkanie rozpoczęło się jak nazwa wskazuje wykwintnym śniadaniem, na którym uczestniczki miały okazję bliżej się poznać oraz odświeżyć znajomości. Czytaj całość »

Spotkanie dla seniorów

  • Archiwum wydarzeń

  • Polecamy