Wycieczka parafialna

Czytaj całość »

Modlitwa z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości

Dnia 23.września br odbyła się przy dolnej stacji gondoli w Szczyrku modlitwa z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Spotkanie prowadził Ks. Jan Byrt z Salmopola a słowem Bożym w czasie tej uroczystości usłużył Ks. Henryk Mach z Białej stwierdzając między innymi, że jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, że po 123 latach zaborów nasze państwo odzyskało niepodległość. Żyjemy w wolnym Kraju, miłujemy nasz Kraj i modlimy się o błogosławieństwo dla naszej ojczyzny ale zawsze musimy pamiętać o tym, że tu jesteśmy tylko pielgrzymami. Tutaj nie mamy stałego miejsca jak mówi słowo Boże. Nasza prawdziwa Ojczyzna jest w niebie powiada Ap. Paweł w liście do Filipian. Dziękując za nasz kraj, za nasze domy i rodziny musimy myśleć zawsze o tym co nie przemija i dążyć do naszej niebiańskiej Ojczyzny. Czytaj całość »

Rozpoczęcie roku szkolnego

Jubileusz proboszcza Ks. Henryka Macha i Proboszcz Pom. Ks. Jana Byrta

W niedzielę dnia 22 lipca br miała miejsce w naszym kościele w Białej
niecodzienna podwójna uroczystość, którą przygotowali Radni naszej Parafii.

Ks. prob.Henryk Mach, który w styczniu obchodził uroczystość 35 lecia
ordynacji w tą niedzielę obchodził 30 lecie pracy duszpasterskiej w
naszej Parafii w Białej.

Natomiast Ks. Jan Byrt proboszcz pomocniczy obchodził 30 lecie
ordynacji. Jego jubileusz obchodziliśmy w Salmopolu dnia 08 lipca br a
teraz wraz z proboszczem w czasie nabożeństwa w Białej. Czytaj całość »

Wyjazd do Dzięgielowa

  • Archiwum wydarzeń

  • Polecamy