Pamiątka założenia kościoła w Białej

9 czerwca 2019 r. o godz.10.00 odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji Pamiątki Poświęcenia naszego kościoła w Białej’ kazanie z tej okazji wygłosił ks Biskup senior Stanisław Piętak z Czeskiego Cieszyna.  Nabożeństwo ubogaciły także swoimi występami: chór z Bielska, który śpiewał pod dyrekcją pani Agaty Fenger oraz nasz miejscowy chór z Białej, który wykonał jeden utwór. Chór śpiewał pod dyrekcją pana Sławomira Chmiela.

W czasie nabożeństwa wystąpił także zespół Hosanna z Goleszowa, który poprowadził śpiew i wykonał kilka swoich utworów. Słuchacze byli pod wrażeniem pięknych aranżacji i pieśni śpiewanych przez zespół i chóry.

Ks. Biskup w swoim kazaniu wspomniał, że obchodzimy dzisiaj potrójne święto: Święto pamiątki zesłania Ducha Św., powstania Kościoła chrześcijańskiego oraz pamiątkę założenia kościoła w Białej. Mówca wyraził wdzięczność Panu Bogu za pomoc i błogosławieństwo przez te wszystkie lata istnienia zboru w Białej. A w słowie z Rzym 8,35 i 36 podkreślił jak bardzo Pan nas umiłował, że był gotowy dla naszego zbawienia poświęcić swojego Syna po to, by każdy kto w Niego uwierzy nie zginął ale miał żywot wieczny. Miłość Boża jest trwała i nikt oraz nic nie może nas odłączyć od twej miłości. My jako ludzie wierzący mamy trwać w Panu. Bóg oczekuje od człowieka nowego życia i wewnętrznej przemiany.Po nabożeństwie parafianie mieli okazję razem porozmawiać przy ciasteczku i kawie przed kościołem gdzie były ustawione stoły i krzesła.

Pan Bóg podarował nam piękną, słoneczną pogodę. To była piękna i błogosławiona uroczystość naszego zboru.

uczestniczka nab.

Konfirmacja 2019

Dnia 26 maja odbyła się w naszym kościele w Białej przepiękna uroczystość.  W tym dniu do konfirmacji przystąpiło 6 konfirmantów, 3 dziewczyny i 3 chłopców. Konfirmowano. A oto nasi konfirmanci: od lewej na zdjęciu: Jonatan Zwardoń, Mateusz Ficek, Radosław Waluś, Martyna Drajewicz, Julia Tobias i Emilia Bathelt.  Konfirmacja była bardzo uroczysta. Na wstępie po przywitaniu konfirmantów i zboru przez kuratora pana Tomasza Żurawskiego, zaśpiewał nasz miejscowy chór pod dyrekcją pana Sławomira Chmiela. Chór zaśpiewał piękną pieśń zat. „Zbawco prowadź, która była życzeniem dla konfirmantów, by sam nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus ich prowadził.

W czasie Aktu Konfirmacyjnego przemówienie i kazanie wygłosił na tekst przypadający na niedzielę Rogate Ks. prob. Henryk Mach, który skierował ciepłe słowa do naszych konfirmantów apelując oto, aby przyszli do Jezus i czerpali wodę żywą. W każdej sytuacji życiowej mają możliwość wzywania Pana Boga w modlitwie a On nas do tego gorąco zachęca. Proboszcz życzył im i apelował, aby wytrwali w miłości do Pana i Jego kościoła.

Życzył także, aby Duch Św. ich prowadził i obdarzał darami, które będą służyły zborowi.

W tym roku wiersze konfirmacyjne mówili: Julia Tobias, Radek Waluś i Martynka Drajewicz, a pozostali czytali także teksty biblijne w czasie liturgii komunijnej. Całe nabożeństwo było bardzo dynamiczne, zrezygnowano z ofiary przy ołtarzu. Radni przeszli z koszykami, co zaoszczędziło 10 min. tak, iż nabożeństwo trwało zaledwie 1, 45 godz. i było bardzo piękne i ciekawe. ” Jako parafianie z Białej i rodzice modlimy się o konfirmantów, stwierdziła mama konfirmantki Ewelina Drajewicz, aby mogli żyć, na co dzień z Panem i mieć z Nim  ścisłą relację. Niech Pan obdarzy ich szczerą miłością do kościoła by mogli służyć Panu i nie wstydzić się Jego Ewangelii w tych miejscach gdzie ich Pan postawi.” Tak my wszyscy modlimy się by oni widzieli wokół siebie i w kościele otwarte drzwi dla Ewangelii i mogli zwiastować Jego słowo w swoich środowiskach i być miłą wonnością dla Boga. Niech Pan prowadzi ich pod słowo i pozwoli wypełnić to konfirmacyjne ślubowanie miłości i wierności do Pana i Jego Kościoła, tego im życzymy.

Uczestnik nabożeństwa

Dzień Dziecka w parafii

W tym roku z okazji Dnia Dziecka dzieci z naszej parafii wraz z opiekunami szkółki niedzielnej pojechały na dwudniową wycieczkę do Salmopola. Na miejscu bardzo serdecznie ugościł nas ksiądz Byrt wraz z małżonką. Po obiedzie poszliśmy w góry. Wyjechaliśmy kolejką gondolową na Halę Skrzeczeńską, gdzie czekała na dzieci niespodzianka – lody z okazji Dnia Dziecka. Następnie udaliśmy się na Małe Skrzyczne, skąd szczytami szliśmy w stronę Malinowskiej Skały. Tam zrobiliśmy dłuższy odpoczynek połączony z podziwianiem cudownych widoków. Następnie udaliśmy się w dalszą drogę do Salmopola przez Solisko , gdzie czekała na dzieci kolejna niespodzianka. Każdy z dzielnych uczestników otrzymał od ks. Byrta balon dmuchany helem. Zamiast kolacji było ognisko z pieczonymi kiełbaskami, a wieczorem wysłuchaliśmy historii misyjnej, której bohaterem był Eric Liddell.  

Niedziela rozpoczęła się zabawami na świeżym powietrzu na parafialnym placu zabaw. Następnie podczas nabożeństwa dzieci zaśpiewały dwie piosenki i udały się na szkółkę w dwóch grupach wiekowych. Po obiedzie wyszliśmy na pieszą wycieczkę na Biały Krzyż, a po powrocie na dzieci czekali już rodzice. Był to bardzo wartościowy czas dla wszystkich uczestników. Pan Bóg nam wspaniale błogosławił dając bardzo ładną pogodę oraz czuwając nad bezpieczeństwem . Serdeczne podziękowania składamy również naszemu sponsorowi, dzięki któremu mogliśmy opłacić część atrakcji.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Pamiątka poświęcenia kościoła w Białej

  • Archiwum wydarzeń

  • Polecamy